Põhjaranniku arhiiv

31. märts 2005
RUS


Ajaleht
UUDISED
· Haridus
· Keskkond
· Kriminaal
· Kultuur
· Majandus
· Militaar
· Piirilt
· Poliitika
· Sotsiaal
· Sport
· Tervishoid
· 110/112

ARVAMUS
· Juhtkiri
· Kommentaar
· Lugeja kirjutab
· Väitlus
· Üks küsimus

VEEL HUVITAVAT
· Ajalugu
· Intervjuu
· Isikulugu
· Olemuslugu
· Reportaaž


  
Kohtu all olev Valeri Korb valiti Kohtla-Järve linnapeaks
Poliitika Kohtla-Järve volikogu valis eile linnapeaks Valeri Korbi, kuid volikogu opositsioon kavatseb selle otsuse protestida, kuna nende arvates on riisumissüüdistusega kohtu all oleva Valeri Korbi valimine linnapeaks vastuolus avaliku teenistuse seadusega.

Valeri Korbi poolt hääletas eile 22 volikogu liiget. Temaga konkureerinud riigikogu liige Eestimaa Ühendatud Rahvaparteist Viktor Andrejev sai 11 häält. Kaks saadikut puudus eilselt volikogu istungilt.

Korbi toetasid 17 Keskerakonna nimekirjast volikogusse pääsenud saadikut ja kolm Res Publica liiget, kes olid päev varem sõlminud Keskerakonnaga koostöölepingu. Kaks häält tuli Korbile tõenäoliselt EÜRP saadikute seast.

Linnapeaks valimise tõttu peab Korb loobuma nüüd linnavolikogu esimehe ametist, kuhu ta valiti alles eelmisel nädalal. See koht läheb koostöölepingu alusel Res Publica esindajale, kelleks on suure tõenäosusega praegune volikogu aseesimees Hants Hint.

Opositsioon hakkab protestima

Viktor Andrejev ja valimisliidust Meie Kohtla-Järve volikogusse pääsenud Eduard Odinets kavatsevad opositsiooni nimel protestida Valeri Korbi valimise linnapeaks.

"Avaliku teenistuse seadus ütleb, et kohaliku omavalitsuse teenistusse ei tohi võtta isikut, kes on eeluurimise või kohtu all, süüdistatuna kuriteos, mille eest seadus näeb ette vabadusekaotuse. Valeri Korbile on esitatud süüdistus riisumises, mille eest võib teda süüdimõistmise korral karistada ka vabadusekaotusega. Järelikult rikkus volikogu teda linnapeaks valides peale eetiliste põhimõtete ka seadust ning me taotleme Korbi linnapeaks valimise otsuse tühistamist," ütles Odinets, kes kavatseb lähiajal koos Andrejeviga esitada protesti Ida-Viru maavanemale.

Valeri Korb ütles eile vahetult enne hääletamist volikogu ees, et ta ei näe ühtegi juriidilist takistust, mis ei lubaks tal linnapea ametisse asuda.

Res Publica liikme Vjatšeslav Akimovi arvates polnud Korbi valimine linnapeaks sugugi vastuolus eetiliste põhimõtetega. "Eetika ja moraali

seisukohast on Eesti riigis asjad niimoodi, et inimene, kes on olnud kohtu all, süüdistatuna 10 miljoni riisumises, on saanud hiljem riigi peaministriks," ütles Akimov, pidades silmas praegust peaministrit Siim Kallast.

Kaitsepolitsei esitas Valeri Korbile kriminaalsüüdistuse 1999. aastal. Süüdistuse kohaselt riisus Korb koos linnasekretär Ene Erroga Kohtla-Järve linna raha, kui nad 1996. aasta detsembrist kuni 1997. aasta augustini korraldasid neljal korral ebaseaduslikult Korbile preemiate maksmist. Kokku küündis makstud preemiate summa 43 650 kroonini. Linnakohtus on Korbi süüasja arutamine veninud juba kolm aastat. Korb pole ennast süüdi tunnistanud.

Senised aselinnapead peaksid jääma ametisse

Valeri Korb ütles pärast linnapeaks valimist Põhjarannikule, et uue linnavalitsuse prioriteetideks on sotsiaalküsimused ja ettevõtluse arendamine. "Usun, et Res Publica lisandumine koalitsiooni aitab neid küsimusi senisest paremini lahendada," lausus Korb.

Valeri Korbi sõnul ei ole Keskerakond veel lõplikult otsustanud, kes saavad aselinnapeadeks. "Kuid ma usun, et praegused aselinnapead Ljudmila Jantšenko, Jevgeni Solovjov ja Niina Aleksejeva jätkavad oma tööd. Ma olen nende inimestega palju aastaid koos töötanud ning tunnen hästi nende võimeid ja oskusi," ütles Korb.

Neljas aselinnapea koht, kus on ülesandeks linna arenguküsimustega tegelemine, jäeti koostöölepingu järgi Res Publicale. Hants Hindi sõnul on üks võimalikke kandidaate sellele kohale praegune Viimsi abivallavanem Toomas Tauts, kes on varem töötanud Tallinna linnavalitsuse säästva arengu ja planeerimise ameti juhina.

Toomas Tauts ütles Põhjarannikule, et ta pole Kohtla-Järve linnavalitsusse tööle asumist veel kaalunud. "Õigupoolest ei ole mulle ka sellist ettepanekut veel tehtud," ütles Tauts.

Komisjonide esimeeste kohti opositsioonile ei jäetud

Saadikud valisid eile ka volikogu kuue komisjoni esimehed. Koostöölepingu järgi läks neli esimehe kohta Keskerakonnale ja kaks Res Publicale. Eelarvekomisjoni esimeheks sai Vladimir Peterson, haridus- ja kultuurikomisjoni hakkab juhtima Svetlana Skorobogatova ning noorsoo- ja spordikomisjoni Boriss Klubov.

Res Publica nimekirjast volikogusse valitud saadikutest sai linnamajanduskomisjoni esimeheks Jüri Reiska ja sotsiaalkomisjoni juhiks Vjatšeslav Akimov. Res Publica pakkus eelnevalt sotsiaalkomisjoni esimeheks koostöölepingule Keskerakonnaga allakirjutamisest keeldunud Erika Kruupi, kuid tema loobus kandideerimast.

Revisjonikomisjoni esimeheks valis volikogu keskerakondlase Kaarel Pürgi. Selline valik lubab eeldada, et Pürg loobub abilinnapea ametist Ahtme linnaosas, sest see ametikoht ei lubaks tal jääda volikogu liikmeks. Põhjarannikule teadaolevalt kaalub Keskerakond Kaarel Pürgi määramist linna sotsiaalhoolekandekeskuse juhiks.

ERIK GAMZEJEV
Reede, 15.11.2002

 
Seotud viited
· Veel Poliitika
· Eesti


Enim loetud teemast Poliitika:
PR-veeb eri: Ida-Virumaa valimistulemusedSeaded
· Prindi leht
· Saada see artikkel sõbrale