Põhjaranniku arhiiv

31. märts 2005
RUS


Ajaleht
UUDISED
· Haridus
· Keskkond
· Kriminaal
· Kultuur
· Majandus
· Militaar
· Piirilt
· Poliitika
· Sotsiaal
· Sport
· Tervishoid
· 110/112

ARVAMUS
· Juhtkiri
· Kommentaar
· Lugeja kirjutab
· Väitlus
· Üks küsimus

VEEL HUVITAVAT
· Ajalugu
· Intervjuu
· Isikulugu
· Olemuslugu
· Reportaaž


  
RK valimised 2003: Kuidas kiirendada Ida-Virumaa arengut?
Väitlus Mis on tähtis Ida-Virumaale aastatel 2003-2006

REIN AIDMA,
Reformierakond

1. Vähendada aastani 2006 maakonna üle 20% ulatuvat tööpuudust 5% võrra.

2. Arendada välja TTÜ Virumaa kolledž kui ettevõtlus-insenerikoolituse ja tehnilise hariduse keskus Ida-Virumaal.

3. TTÜ Virumaa kolledžile tagatakse haridusministeeriumi riiklik tellimus mahus, mis tagab selle alusel kolledži väljaarendamise vähemalt maakonnale vajalikus mahus.

4. Arendada välja piisavalt suurte volitustega Ida-Viru arenguagentuur - arendades selle autoriteetseks investeeringute maakonda toojaks ja ettevõtluse arendamise peamiseks mootoriks.

5. Korraldada ümber Jõhvi ja Kohtla-Järve kutseharidus otseselt maakonna ettevõtluse arengu vajaduste järgi.

6. Arendada 2003. aasta teisest poolest või 2004. aastast alates maakonnas välja kaks koolituskontserni põhimõtetel töötavat hariduse arengukeskust: üks TÜ Narva kolledži ja Narva kutseõppekeskuse baasil; teine TTÜ Virumaa kolledži, TTÜ põlevkivi instituudi põlevkivi kompetentsikeskuse, TPÜ ökoloogiainstituudi Kirde-Eesti filiaali ning Jõhvi ja Kohtla-Järve loodava kutseõppekeskuse baasil.

7. Tagada Via Baltica Ida-Viru seni renoveerimata lõikude, Kukruse - Narva trassi rekonstrueerimine ja valmistada seejärel ette Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastades selle rahvusvahelise esimese klassi tasemeni väljaehitamine.

Tagada Ida-Viru seni renoveerimata maanteelõikude rekonstrueerimine: Tudu-Tudulinna-Rannapungerja, Toila-Ontika-Saka, Vasknarva-Kauksi, Tallinna-Narva maanteelt Kalvi, Maidla-Oandu-Tudu.

8. Aastatel 2003-2007 tagatakse rahalised eraldised riigieelarvest ja laenudest Virumaa vangla, Jõhvi justiitshoone ja maakonna politseistruktuuride materiaalse baasi väljaarendamiseks.

9. Ida-Viru piirivalvepiirkonnale ehitatakse aastatel 2003-2004 valmis Vasknarva kordon; lõpetatakse Narva kordoni ehitamine. Peipsi piirivalvepiirkonnale tagatakse samal ajal Alajõe kordoni rekonstrueerimine.

10. Aastatel 2003-2005 ehitatakse välja Viru üksik-jalaväepataljoni sõjaväelinnak täiskoosseisule ja tagatakse kaitseväe laskevälja väljaehitamine Vaivara ja Toila valla territooriumil.

Tagatakse kaitseringkonna väljaehitamine Jõhvis.

11. Aastail 2003-2006 tagatakse koos projekteerimisega maakonna ja regiooni keskhaiglakompleksi ehitamine.

12. Uuringu järgi renoveeritakse Jõhvis asuv Via Hanseaticat Via Balticaga ühendav transpordisõlm.

13. Aastail 2003-2006 ehitatakse Jõhvi regionaalvangla.

14. Tagatakse maakonna keskregiooni heitveepuhastussüsteemi väljaehitamine. Investeeringute maht 400 miljonit krooni.

15. Tagada projektikohane toetus mittevajalike ehitiste lammutamiseks. Vabanevate territooriumide planeerimine ja kommunikatsioonide ettevalmistamine ettevõtluse ja elamuehituse arendamiseks.

16. Infrastruktuuriobjektide arendamise toetus: Sillamäe sadam (Tallinna sadam + erainvesteering), Narva uus maanteesild (osalt riigieelarve, seni ISPA), Interneti püsiühenduse maksimaalse kättesaadavuse tagamine (projektidepõhine rahastamine)...

17. Omavalitsuste haldussuutlikkuse ja arendustegevuse jõuline tõstmine Euroopa Liidu tõukefondide efektiivseks kaasamiseks. Selleks vastava seaduse alusel haldus-territoriaalse reformi läbiviimine 2005. aastal koos järgnevate kohalike omavalitsuste valimistega uutes haldusüksustes.

18. Narva-Jõesuu loodus-konverentsi-puhke- jne turism; muul+infrastruktuuri arengutoetus; laevaliiklus Soome lahe kasvukolmnurgas jm.

Kolmapäev, 12.02.2003

 
Seotud viited
· Veel Väitlus
· Narva
· Sillamäe
· Vaivara
· Ida-Virumaa
· Eesti


Enim loetud teemast Väitlus:
Kuidas kiirendada Ida-Virumaa arengut?Seaded
· Prindi leht
· Saada see artikkel sõbrale