Põhjaranniku arhiiv

31. märts 2005
RUS


Ajaleht
UUDISED
· Haridus
· Keskkond
· Kriminaal
· Kultuur
· Majandus
· Militaar
· Piirilt
· Poliitika
· Sotsiaal
· Sport
· Tervishoid
· 110/112

ARVAMUS
· Juhtkiri
· Kommentaar
· Lugeja kirjutab
· Väitlus
· Üks küsimus

VEEL HUVITAVAT
· Ajalugu
· Intervjuu
· Isikulugu
· Olemuslugu
· Reportaaž


  
RK valimised 2003: Kuidas kiirendada Ida-Virumaa arengut?
Väitlus Lõpetada monopolism põlevkivitööstuses

Majandus

Ilmselt on alaline hinnatõus muutunud paljude perede jaoks üle jõu käivaks. Hinnakujunduses ja elukalliduse tõusus on mõningad faktorid, millest kõige tähtsam on energia (põhiliselt kütuse ja elektri) hind.

Elektri hind mõjutab iga inimese rahakotti, sõltumata sellest, missugust teenust või kaupa me kasutame. Elekter mõjutab kaudselt ka kõiki kaupu: leiba, bussipileteid, arstiabi, ravimeid ning isegi ettevõtete kasumi vähenemist ja koos sellega riigieelarvet, pensionitõusu ja sotsiaalabi hinda.

Elektri hinna kehtestab eelkõige monopolistist ettevõtte, ASi Eesti Põlevkivi diktatuur Ida-Virumaal. Meie arvates tuleks lõpetada monopolism ja võtta kasutusele vähemalt viis uut töötlemisviisi, mis alandaksid tooraine hinda ja looksid ligi 10 000 uut töökohta. Seda seisukohta ei kaitse ükski riigikogu suur erakond. Kui te soovite, et me oleksime teie esindajad ja viiksime selle muudatuse parlamenti, siis valige kindlasti Eesti Kristlik Rahvapartei.

Kuidas me uusi töökohti loome? Selleks tuleb luua sobivad tingimused uute ettevõtete tekkeks ning lõpetada riigi monopolism - riik hoiab kõrgeid hindu ja varjab hinnakujundusprotsessi. Eesti Kristlik Rahvapartei tõi juba 2003. aastal ärimehed ja investorid ning Euroopa ja Hollandi parlamendi liikmed Ida-Virumaale. Tasub avada uks uutele tööandjatele, kes rajaksid uued tehased ja kaevandused - see muudaks Eesti, sealhulgas ka Ida-Virumaa kiiremini väärikaks elu- ja ettevõtluskohaks. Meie arvates ei tasu karta Venemaa lähinaabrust, vaid tuleb arendada kaubandus- ja piirisidemeid.

Haridus

Hariduse, kultuuri ning sotsiaalvallas näeme vajadust peatada narkomaania kasv meie laste vaba aja veetmise võimaluste parandamise teel. Aktiivselt tuleb arendada koolide narkoennetusega seotud projektitegevust: seminarid, töörühmad ja individuaalne lähenemine igale lapsele. Luua ja arendada vähekindlustatud perede ja üksikvanemate lastele vaba aja keskusi, kus laps viibiks kodusele õhkkonnale lähedastes tingimustes. Näiteks lastetoad, mille tegevusse kaasataks ka töötuid (uute töökohtade loomine).

Juhtida kohalike omavalitsuste tähelepanu hoovide, mänguväljakute ja puhkekohtade heakorrastamisele (teha korda tänavad, teed, pargid, liuväljad ja rannad). Selleks pakume välja teismeliste ja noorte initsiatiivrühmade loomise firmade ja organisatsioonide kaasamisel.

Erilist tähelepanu on vaja pöörata laste suvelaagrite loomisele sotsiaalabi baasil. Tööpuuduse kõrge taseme tõttu Ida-Virumaal ei ole paljudel lastevanematel võimalust last suvisesse keele- või spordilaagrisse saata.

Narkomaania on raske haigus, millega meie ühiskond peab võitlema. Meie pooldame rehabiliteerimiskeskuste loomist ja kvalifitseeritud spetsialistide kaasamist nende töösse. Saame aru, et need, kes praegu on nakatunud HI-viirusesse, vajavad eelkõige hoolitsust, tähelepanu ja meditsiinilist teenindust. Toetame suhtlusrühmade loomist, kust need inimesed võiksid individuaalseid konsultatsioone saada. Me arvame, et piirata tuleks alkohoolsete jookide müügikohtade arvu ja lahtiolekuaega.

Meditsiiniline teenindus

Kuidas saavutada arstiabi ja ravimite kättesaadavus? Praeguse tervishoiupoliitika kujundas parlament Euroopa eeskujul. Selle Rootsist kopeeritud süsteemi muutmiseks peab parlament reformimisel arvestama Eesti elanike huve. Oleme selle poolt, et igal linnal oleks raviteeninduskeskus, kust inimene võiks kvalifitseeritud abi saada. Mõistame, et selleks on vaja muuta meditsiinitöötajate palk konkurentsivõimeliseks eraraviteenindusega.

Meie arvates on vaja pensionäride ja puudega inimeste meditsiinipreparaatide ja ravi hindu alandada.

Kodakondsuse ja immigratsiooni vallas toetame seda, et Eestis oleks üks riigikeel - eesti keel. Kuid kodakondsuseksami võiks taotleja sooritada oma emakeeles. Oleme vene kultuuri ja keele säilimise poolt ning teeme ettepaneku viia lasteaedades vanemate nõusolekul sisse eesti keele tunnid ning suurendada eesti keelt õppida soovijatele finants- ja haridusabi.

Eesti Kristliku Rahvapartei kandidaadid
OLEG PRONIN,
ALAN LILLEORG,
ARNE KUUM
Reede, 14.02.2003

 
Seotud viited
· Veel Väitlus
· Ida-Virumaa
· Eesti


Enim loetud teemast Väitlus:
Kuidas kiirendada Ida-Virumaa arengut?Seaded
· Prindi leht
· Saada see artikkel sõbrale