Põhjaranniku arhiiv

31. märts 2005
RUS


Ajaleht
UUDISED
· Haridus
· Keskkond
· Kriminaal
· Kultuur
· Majandus
· Militaar
· Piirilt
· Poliitika
· Sotsiaal
· Sport
· Tervishoid
· 110/112

ARVAMUS
· Juhtkiri
· Kommentaar
· Lugeja kirjutab
· Väitlus
· Üks küsimus

VEEL HUVITAVAT
· Ajalugu
· Intervjuu
· Isikulugu
· Olemuslugu
· Reportaaž


  
RK valimised 2003: Kuidas kiirendada Ida-Virumaa arengut?
Väitlus Ida-Virumaa arengut toetades

2. märtsil langetab Eesti rahvas otsuse riigi arengu põhisuundade osas neljaks järgnevaks aastaks.

Tosin aastat pärast iseseisvuse saabumist vajab Eesti riik stabiilset arengut ja tasakaalustatud juhtimist. Stabiilsus eeldab kõigi inimeste võimet oma eluga toime tulla, austust riigi vastu ja usku riigi toimimisse. Me taotleme eri ühiskonnagruppide ja piirkondade ühtekuuluvust ja tasakaalu. Meie eesmärgiks on senisest suurem ühiskondlik heaolu, õiglane maksusüsteem, ühtlane regionaalareng, võrdsed haridusvõimalused ja Eesti riigi aktiivne koosotsustamine rahvusvahelises koostöös.

Ida-Virumaa, nagu ka iga teise maakonna rikkuseks on tema rahvas - inimesed, kes siin elavad ja töötavad. Kuid meil on ka teine rikkus - meie maapõues olev vara, põlevkivi.

Inimest, seda hindamatut väärtust, peame hoidma, kaitsma ja toetama. Põlevkivi aga peame oma hüvanguks otstarbekalt kasutama.

Eesti Keskerakonna prioriteediks Ida-Virumaal on rahvusliku põlevkivitööstuse ja energeetika säilitamine ning arendamine. Viimase poolteise aastaga on energeetika renoveerimisse mahutatud 2,6 miljardit krooni. Praegu on meie elekter üks odavamaid Euroopas. Seega on Ida-Virumaa tööstusarengu võimalused kõige rohkem seotud suures koguses energiat tarbivate ettevõtete tekkimisega.

Nii nagu vesi voolab kiiremini sinna, kus on madalam, nii tuleb ka raha sinna, kus hinnad on madalamad. Samas võib küsida, miks ei ole siis senini nii olnud. Aga senini ei oldud kindlad, kas Narva elektrijaamad jäävad püsima, kas nad hiljem vastavad täiel määral Euroopa Liidu nõuetele ning kas riik saab iseseisvalt hakkama oma elektrijaamade renoveerimisega. Praeguseks oleme selles veendunud. Samuti on lood põlevkivitööstusega. Põlevkivitööstuse arendamine on üks kolmest põhisuunast, mida hakkame toetama.

Teiseks oluliseks komponendiks on Ida-Virumaa ja kogu Eesti arengus transiidi arendamine. Kui vaadelda praegu Soomet, siis nemad on saanud kadestamisväärset tulu Vene transiidist. Seega on kogu maakonna teedevõrgu parandamine-arendamine, Narva raudteesõlme arendamine ning sadamate loomine keskerakondlaste eesmärk Ida-Virumaa elu edendamiseks.

Kolmandaks üritame euroliidu projekti- ja toetusrahast (mida eeldatavasti on 11,5 miljardit krooni kogu Eestile) tuua Ida-Virumaale vähemalt 1,5 miljardit. Seda on maakonna arengukavas loetletud objektide-ürituste elluviimiseks hädasti vaja. Selle rahaga arenevad omavalitsused: paranevad noorte haridusvõimalused, lahenevad pakilised sotsiaalprobleemid ning, mis peamine, idavirulaste jaoks luuakse lisatöökohti.

Keskerakond muudab kohalike omavalitsuste eelarved maksuvabastustest sõltumatuks. Maakonna omavalitsused muutuvad iseseisvamaks ja riigist vähem sõltuvaks. Riigi ülesandeks jääb vaid regionaalsest eripärast tulenevate suuremate tulubaasi kõikumiste tasandamine.

Kohaliku arengu tagamiseks suurendame omavalitsuste motivatsiooni, pädevust ja vastutust kohaliku elu korraldamisel.

Head idavirulased! Valides Eesti Keskerakonda, teadke, et meiega võidavad kõik!

EEVI PAASMÄE,
KALEV KALLO,
Eesti Keskerakond
Neljapäev, 20.02.2003

 
Seotud viited
· Veel Väitlus
· Narva
· Ida-Virumaa
· Eesti


Enim loetud teemast Väitlus:
Kuidas kiirendada Ida-Virumaa arengut?Seaded
· Prindi leht
· Saada see artikkel sõbrale