Põhjaranniku arhiiv

31. märts 2005
RUS


Ajaleht
UUDISED
· Haridus
· Keskkond
· Kriminaal
· Kultuur
· Majandus
· Militaar
· Piirilt
· Poliitika
· Sotsiaal
· Sport
· Tervishoid
· 110/112

ARVAMUS
· Juhtkiri
· Kommentaar
· Lugeja kirjutab
· Väitlus
· Üks küsimus

VEEL HUVITAVAT
· Ajalugu
· Intervjuu
· Isikulugu
· Olemuslugu
· Reportaaž


  
Piirivalve õppekeskuses on viimane sats ajateenijaid
Piirilt Narva-Jõesuu piirivalve õppekeskuses saab väljaõpet viimane sats ajateenijaid, järgmise aasta aprillist kutsealuseid Narva-Jõesuusse enam ei tule ning seal väljaõppega tegelenud inimesed suunatakse tööle idapiirile.

Narva-Jõesuu piirivalve õppekeskuses praegu aega teenivad 120 noormeest, kelle teenistusaeg lõpeb veebruari keskel, jäävad õppekeskuses viimasteks, kuna kaitsejõudude arenguplaan näeb ette sõjaväestatud üksuste kadumist siseministeeriumi haldusalast, mis tähendab piirivalve õppekeskuse ja päästekompaniide kadumist praegusel kujul.

Narva-Jõesuu piirivalve õppekeskuse ülema kolonelleitnant Toivo Sanderi sõnul on praeguseks kindel vaid see, et alates aprillikuust ajateenijaid Narva-Jõesuusse enam ei tule. "Ma ei taha spekuleerida teemal, mis saab piirivalve õppekeskusest edasi, sest seda praegu arutatakse," ütles Sander, kelle sõnul on piirivalveamet oma kontseptsiooni Narva-Jõesuu piirivalve õppekeskuse tulevikust edastanud siseministeeriumile, kes otsustab keskuse saatuse.

Töötajad idapiirile

Piirivalve õppekeskuses kuus kuud kaitseväelist väljaõpet saanud ajateenijad saavad ajateenistuse kaks viimast kuud väljaõpet piiril. Piirivalve õppekeskuse ajateenijad teenivad aega Valga, Kagu ja Ida-Viru piirivalvepiirkonnas.

Piirivalve arengukava aastani 2007, mis on kooskõlas kaitsejõudude arenguplaaniga aastani 2010, näeb ette ajateenijate väljaõppe lõpetamise aastal 2005 ning sealt kutselise koosseisu suunamist idapiiri valvamisele, et tugevdada Euroopa Liidu välispiiri.

"Kindlasti leitakse rakendus kõigile lepingulises tegevteenistuses olevatele inimestele," lubas piirivalveameti personaliosakonna ülem kolonel Aimar Köss. Küll tunnistas ta, et piirivalve ajateenistuse ärakadumisega muutub kaadri leidmine keerulisemaks, kuna mitmed ajateenistuse läbinud noormehed otsustasid piirivalvuri ameti kasuks. "Kutselisest koosseisust veerand või isegi kolmkümmend protsenti on just Narva-Jõesuus aega teenimas käinud," rääkis Köss. Ta lisas, et kuna ajateenijad piiril iseseisvalt tööd ei teinud, siis ei tähenda nende kadumine töötajate arvu tõstmist.

Väljaõpe koondub Murastesse

Piirivalvurite väljaõpetamine, mille kaitseväelist poolt korraldas Narva-Jõesuu piirivalve õppekeskus nooremallohvitseride ja eriala vanemallohvitseride õppena, läheb täies mahus üle Muraste piirivalvekoolile, mida hakatakse laiendama ning kus piirivalveametnikud omandavad kutsehariduse. Muraste piirivalvekool annab praegu kutseõpet 85-90 kadetile aastas, kuid järgmise kolme-nelja aasta jooksul on plaanis suurendada kooli majutusvõimalusi nii, et kutseõppe andmise võimekus oleks kuni 150 kadetti aastas.

Praegu, kuni sisekaitseakadeemia piirivalvekolledži loomiseni, saavad piirivalveohvitserid omandada rakenduskõrghariduse kaitseväe ühendatud õppeasutuste kõrgemas sõjakoolis piirivalve erialal.

Narva-Jõesuu piirivalve õppekeskus asutati 16. märtsil 1992. aastal. Õppekeskuse põhiülesanneteks on korraldada ajateenijate ja piirivalveametnike kaitseväelist ja erialast väljaõpet, piirivalveametnike täiendusõpet, ajateenijate, allohvitseride ja kutseliste piirivalvurite väljaõpetamist nooremallohvitseride kursusel ning kutseliste piirivalvurite väljaõpetamist vanemallohvitseride kursusel. Narva-Jõesuu piirivalve õppekeskuses on koolitatud ka passikontrolöre.

GERLI ROMANOVITŠ
Neljapäev, 16.09.2004

 
Seotud viited
· Veel Piirilt
· Narva


Enim loetud teemast Piirilt:
Piirivalve õppekeskuses on viimane sats ajateenijaidSeaded
· Prindi leht
· Saada see artikkel sõbrale