Põhjaranniku arhiiv

31. märts 2005
RUS


Ajaleht
UUDISED
· Haridus
· Keskkond
· Kriminaal
· Kultuur
· Majandus
· Militaar
· Piirilt
· Poliitika
· Sotsiaal
· Sport
· Tervishoid
· 110/112

ARVAMUS
· Juhtkiri
· Kommentaar
· Lugeja kirjutab
· Väitlus
· Üks küsimus

VEEL HUVITAVAT
· Ajalugu
· Intervjuu
· Isikulugu
· Olemuslugu
· Reportaaž


  
Petukirjade arv kasvab
Kriminaal Keskkriminaalpolitsei hoiatab inimesi Interneti ja posti teel levitatavate petukirjade eest, mille levik on kahel viimasel aastal hoogustunud, eriti märgatav on see pärast Aasias toimunud katastroofi.

Petukirjade autorid jälgivad tähelepanelikult maailmas toimuvat ja arvestavad sellega oma kirjade sisus.

"Näiteks on saadetud kirju nii endise Iraagi valitsuse esindajate kui viimati ka Aasia tsunami ohvrite poolt," ütles keskkriminaalpolitsei rahvusvahelise õigusabi talituse komissar Olavi Kavald.

Petukirju iseloomustab see, et kirja saajale tundmatu isik kirjutab, et tema sugulane või sõber oli rikas inimene või poliitik, kes on revolutsiooni, sõja või katastroofi käigus surma saanud, kuid paigutanud enne surma oma kapitali salaarvele.

Summa ulatub tavaliselt 800 000 kuni 100 miljoni dollarini.

Kirja saatja sõnul on tal kapitalile juurdepääs ja ta soovib seda paigutada välismaale. Abi eest lubatakse 5-50 protsenti ülekantavast summast.

Algul palutakse kirja saajalt tavaliselt kontonumbrit. Info saamisel võidakse võltsitud dokumente kasutades tekitada olukord, kus tundub, et raha on ülekandmisel ja võib kohe laekuda.

Samas võetakse ohvriga ühendust ja selgitatakse, et on tekkinud mingi probleem, mis takistab asja lõpuleviimist.

Probleemi lahendamiseks palutakse ohvrilt teatud rahasummat, mis kulub dokumentide vormistamiseks, altkäemaksu andmiseks, advokaadi palkamiseks või muuks sääraseks.

Kui kergeusklik ohver teeb rahaülekande, siis edasine side petukirja autoriga katkeb.

Loteriikirjade puhul saadetakse kiri, milles teatatakse, et inimene on võitnud mingis loteriis suure rahasumma ja võib selle kohe kätte saada.

Interneti teel saadetud kirjades on sageli viidatud mõne veebilehe aadressile, kus on informatsiooni loterii korraldanud firma kohta.

Kui kirja saaja vastab, teatatakse talle, et raha saamiseks tuleb maksta loterii korraldajatele mingi rahasumma ette, mis läheb näiteks administratiivkulude katteks või riigilõivuks.

Pärast seda, kui ohver on raha ära maksnud, kaob firma koos korraldajatega.

Maailmas enamlevinud ettemaksuga seotud petukirjad on 1980. aastate lõpus levinud "Nigeeria kirjad".

Eestis domineerivad loterii-tüüpi petukirjad, klassikaliste "Nigeeria kirjade" arv on suhteliselt väike.

Loteriikirju levitatakse tavaliselt Internetis, kuid ka tavaposti teel.

Petturid muudavad pidevalt oma taktikat, kirjades isegi kõige pisemaid muudatusi tehes leitakse uusi ohvreid.

Politsei soovitab petukirjade saamise korral sellele kirjale mitte vastata, mitte teatada oma kontonumbrit, isiku- või firma andmeid ning mitte saata ega anda oma dokumente või nende koopiaid.

Selliste kirjade saamisel tuleks ilma kirjavahetusse laskumata edastada informatsioon politseile.

Juhul kui ohver juba suhtleb petturitega, tuleb salvestada kõik tulnud ja saadetud kirjad, jäädvustada kõik raha ülekandmisega seotud dokumendid.

Samuti ei tohiks kohtuda petturitega isiklikult isegi siis, kui nad lubavad raha kohe kätte anda ning edastada informatsioon keskkriminaalpolitsei kriminaalteabe osakonnale meiliaadressil interpol@kkp.pol.ee.

Postimees Online
Reede, 14.01.2005

 
Seotud viited
· Veel Kriminaal
· Eesti


Enim loetud teemast Kriminaal:
Mida rääkis Knjazev surmaeelsel videolSeaded
· Prindi leht
· Saada see artikkel sõbrale