Põhjaranniku arhiiv

31. märts 2005
RUS


Ajaleht
UUDISED
· Haridus
· Keskkond
· Kriminaal
· Kultuur
· Majandus
· Militaar
· Piirilt
· Poliitika
· Sotsiaal
· Sport
· Tervishoid
· 110/112

ARVAMUS
· Juhtkiri
· Kommentaar
· Lugeja kirjutab
· Väitlus
· Üks küsimus

VEEL HUVITAVAT
· Ajalugu
· Intervjuu
· Isikulugu
· Olemuslugu
· Reportaaž


  
Riigikogu liige soovitas eelistada põlevkivi kaevandamisele turismi
Majandus Riigikogu liige Nelli Kalikova jahmatas läinud reedel oma riigikogulastest kolleege ja Ida-Viru omavalitsuste esindajaid, soovitades Ida-Virumaal põlevkivi kaevandamine lõpetada ja rohkem turismi arendada.
Nelli Kalikova sõnul on turism positiivne ja tõstaks maakonna mainet.

"Kas te pole mõelnud, et selle maasonkimise võiks lõpetada ja selle asemel hoopis turismi arendada?" küsis Ida-Virumaalt riigikokku valitud Nelli Kalikova oma kolleegidelt ning Ida-Viru maa- ja omavalitsusjuhtidelt nendega eelmisel reedel kohtudes.

"Kui arvestada, et 96% kogu Eesti elektrienergiast on Ida-Virumaal põlevkivi kaevandamise lõpp-produkt, siis päris maasonkimiseks ma seda ei nimetaks," ei olnud maavanem Ago Silde Kalikova repliigiga nõus.

"Ma arvan, et päris läbimõeldud see repliik küll ei olnud," kommenteeris Kalikova öeldut riigikoguliige ja endine Ida-Viru maavanem Rein Aidma. "Selles mõttes on Kalikoval õigus, et loomulikult tuleb turismi arendada ja näiteks põlevkivikarjääris töötanud hiigelsuurt ekskavaatorit turismiobjektina esitleda. Osaliselt on Kalikova mõte juba ka teostamisel, see tähendab, et Ida-Virumaal arendatakse turismi. Mis aga puutub maasonkimisse, siis seni, kuni Ida-Virumaal ega Eestil tervikuna pole põlevkivi kaevandamisele alternatiivi, ei lõpe siin põlevkivi kaevandamine. Arvan, et põlevkivi kaevandatakse veel paarkümmend aastat kindlasti."

Saal andis hinnangu

Kohtla volikogu esimees Arno Rossman tõdes, et seda, kuidas Kalikova väljaütlemisse suhtuti, oli juba saalis tunda. Enamik saalisolnutest raputas Kalikova mõtteavaldust kuuldes hämmastunult pead.

"Põhimõtteliselt sai ta oma kolleegidelt sellele vastuse juba saalis," ütles Rossman. "Üks riigikogulane ei peaks end niimoodi väljendama."

Rossman tõdes, et Kalikova ütles sedasi siis, kui riigikogu liikmed pidid Ida-Viru arengukava kohta küsimusi esitama. Kuna aga riigikogulased eriti midagi küsida ei osanud, siis selleks, et midagi ikkagi küsida, Kalikova oma küsimuse esitaski.

"Kahjuks ei tea vist veel paljud eestlased, et Ida-Virumaal tuleb põlevkivi kaevandada selleks, et saaks elektrit ja põlevkiviõli. Põlevkivi kaevandatakse seni, kuni Eestis pole teist poliitikat. Aga turismi tuleb muidugi arendada ja seda ka tehakse. Kui võrrelda turismi arengut sellega, mis oli viis aastat tagasi, siis võib öelda, et palju on ära tehtud," rääkis Rossman.

Maidla volikogu esimees Enno Vinni ütles, et kui mõelda maasonkimise lõpetamise all seda, et põlevkivi kaevandamine tuleb uutele alustele viia, siis võib Kalikovaga nõustuda.

"Meil on see küsimus praegu väga teravalt päevakorral seoses Uus-Kiviõli kaevandusega. Minu seisukoht on, et meil antakse liiga kergekäeliselt uusi kaevanduslube – neid ei tohiks väljastada enne, kui Eesti seadused on kooskõlastatud Euroopa Liidu omadega. Kui näiteks Eestis räägitakse põlevkivi kaevandamisel inimese tervisega seonduvast, siis Euroopa Liidu tasandil räägitakse inimese heaolust," lausus Vinni. "Vahest ei mõelnud Kalikova nii otseselt üht tegevust alternatiivina teisele. Pigem oli see kujundlik väljend, mida ei saa võtta üksüheselt."

Vaivara vallavanem Veikko Luhalaid tõdes, et igaühel on õigus olla ebakompetentne, kuid seejuures peaks ikkagi taktitundeline olema.

ERIKA PRAVE
Teisipäev, 8.02.2005

 
Seotud viited
· Veel Majandus
· Kiviõli linn
· Vaivara
· Ida-Virumaa
· Eesti


Enim loetud teemast Majandus:
Valastele endiselt treppis teed möödaSeaded
· Prindi leht
· Saada see artikkel sõbrale