Põhjaranniku arhiiv

31. märts 2005
RUS


Ajaleht
UUDISED
· Haridus
· Keskkond
· Kriminaal
· Kultuur
· Majandus
· Militaar
· Piirilt
· Poliitika
· Sotsiaal
· Sport
· Tervishoid
· 110/112

ARVAMUS
· Juhtkiri
· Kommentaar
· Lugeja kirjutab
· Väitlus
· Üks küsimus

VEEL HUVITAVAT
· Ajalugu
· Intervjuu
· Isikulugu
· Olemuslugu
· Reportaaž


  
Kodakondsuse taotlemise hoogustamiseks kulutatakse 8 miljonit
Poliitika Integratsiooni sihtasutus alustas projekti, mis peaks koolitusprogrammi ja teavituskampaania kaudu ergutama mittekodanikke Eesti kodakondsust taotlema.

Projekt "Kodakondsuseta isikute integratsiooni toetamine Eestis" keskendub inimeste senisest põhjalikumale ettevalmistamisele Eesti Vabariigi põhiseaduse ning kodakondsuse seaduse tundmise eksamiks.

Integratsiooni sihtasutuse avalike suhete juht Hille Hinsberg selgitas, et praegu on keelefirmade korraldatud koolitused kodakondsuseksamiks lühikesed ja tegemist on tõepoolest vaid testiks ettevalmistusega – kuna küsimused on kogu aeg samad ja ka vastused avaldatud, võib need lihtsalt pähe õppida. Projekti käigus töötatakse välja uus, senisel kogemusel põhinev, kuid ulatuslikum koolitusprogramm.

Teise tegevusena on plaanis infokampaania läbiviimine. Hinsbergi sõnul tuleb läbi mõelda, kuidas jõuda võimalikult otse eri sihtrühmadeni, kas kasutada selleks otsepostitust, meediakampaaniat, pöörduda sünnitusmajadesse või midagi muud. "Üldiselt on info, kuidas Eesti kodakondsust taotleda, kättesaadav, kuid projekti ülesanne on teavitada inimesi eritingimustest, näiteks sellest, kuidas taotleda kodakondsust beebile."

Riigihanked kodakondsuseksamiks ettevalmistava koolitusprogrammi koostamiseks ning infokampaania läbiviimiseks toimuvad kevade ja suve jooksul. Koolitust korraldatakse kokku 10 000 inimesele: 7000 täiskasvanud kodakondsuse taotlejale ja 3000 määratlemata kodakondsusega õpilasele vene koolides.

Projekti kogumaht aastateks 2005-2007 on ligi 8 miljonit krooni, millest pool tuleb riigieelarvest ning pool Euroopa Liidult.

Projekt saab teoks Euroopa Liidu üleminekutoetuse programmi kaudu. Üleminekutoetus on Euroopa Liidu abiprogramm, mille eesmärk on Eesti institutsionaalse arengu tõstmine ning haldussüsteemi Euroopa Liidu nõuetega vastavusse viimine.

SIRLE SOMMER-KALDA
Teisipäev, 15.03.2005

 
Seotud viited
· Veel Poliitika
· Eesti


Enim loetud teemast Poliitika:
PR-veeb eri: Ida-Virumaa valimistulemusedSeaded
· Prindi leht
· Saada see artikkel sõbrale