Põhjaranniku arhiiv

31. märts 2005
RUS


Ajaleht
UUDISED
· Haridus
· Keskkond
· Kriminaal
· Kultuur
· Majandus
· Militaar
· Piirilt
· Poliitika
· Sotsiaal
· Sport
· Tervishoid
· 110/112

ARVAMUS
· Juhtkiri
· Kommentaar
· Lugeja kirjutab
· Väitlus
· Üks küsimus

VEEL HUVITAVAT
· Ajalugu
· Intervjuu
· Isikulugu
· Olemuslugu
· Reportaaž


  
Viru Vesi sai ISO sertifikaadid
Majandus AS Viru Vesi sai Eestis teise vee-ettevõttena veevarustuse, kanalisatsiooni ning reoveepuhatuse teenuse pakkumise alal keskkonna- ja kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadid.

Sertifitseerimise eesmärk oli muuta ettevõtte töökorraldus efektiivsemaks ja läbipaistvamaks ning viia kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem rahvusvaheliselt tunnustatud tasemele.

Esimesena sai samas vallas tegutsevatest ettevõtetest keskkonna- ja kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi AS Tallinna Vesi, mis on ASiga Viru Vesi võrreldes suur ning pikka aega tegutsenud ettevõte.

"Seda enam tuleb hinnata ASi Viru Vesi kui väljaspool pealinna tegutseva ettevõtte suutlikkust oma töökorraldus rahvusvaheliste normide kohaselt ümber korraldada ja sertifitseerimise kadalipp edukalt läbida," ütles ASi Viru Vesi emafirma ASi Viru Keemia Grupp avalike suhete juht Elina Kink.

"Kvaliteedijuhtimissüsteem tähendab teatud hulka kindlaid protseduurireegleid, kust on selgelt näha, mida igalt konkreetselt töötajalt oodatakse, millised on tema õigused, kohustused ja vastutus. Need on seotud nii igapäevatöö kui eriolukordadega," selgitas Kink. "Kindlasti vähendab see ebapiisava info ja läbipaistva töökorralduse puudusel tekkida võivat tööstressi, samuti ettearvamatute olukordade puhul reageerimiseks kuluvat aega. Aeg on kindlasti kallis ka kliendile. Pole vahet, kas tullakse teenindussaali lepingut sõlmima või on tegemist väljakutsega veeavariile. Just avariide puhul määrab kiire reageerimine lisaks kliendi rahulolule ka selle, kui suured on näiteks keskkonnamõjud."

Kink peab oluliseks ka seda, et uus kord ei tulnud kusagilt kõrgemalt, vaid selle töötasid välja ettevõtte enda töötajatest moodustatud meeskonnad. Süsteemide töökindlus on protsessi käigus testitud.

Kink tunnistas, et asi on veel üsna värske ning uue omaksvõtmiseks kulub aega.

"Oleme veendunud, et kokkuvõttes võidavad nii ettevõte kui ka iga selle töötaja ning ka klient," kinnitas ta. "Tegelikult ongi kogu ISO kvaliteedisüsteem suunatud kliendile."

Loodussäästlikkusele suunatud keskkonnajuhtimissüsteemi kaudu määratles ettevõte oma keskkonnaaspektid.

"See algab iga töötaja enda käitumisest," selgitas Kink. "Et ei raisataks vett ja elektrit, et sorteeritaks prügi ja eraldataks keskkonnaohtlikud jäätmed muust prügist. Seda nii kontoris kui tootmises."

Kingi sõnul ei ilmnenud ISO juurutamise käigus, et mõni amet või inimene oleks mittevajalik. Küll aga jagati otstarbekamalt ringi mõned tööülesanded.

KÜLLI KRIIS
Kolmapäev, 23.03.2005

 
Seotud viited
· Veel Majandus
· Eesti


Enim loetud teemast Majandus:
Valastele endiselt treppis teed möödaSeaded
· Prindi leht
· Saada see artikkel sõbrale