Põhjaranniku arhiiv

31. märts 2005
RUS


Ajaleht
UUDISED
· Haridus
· Keskkond
· Kriminaal
· Kultuur
· Majandus
· Militaar
· Piirilt
· Poliitika
· Sotsiaal
· Sport
· Tervishoid
· 110/112

ARVAMUS
· Juhtkiri
· Kommentaar
· Lugeja kirjutab
· Väitlus
· Üks küsimus

VEEL HUVITAVAT
· Ajalugu
· Intervjuu
· Isikulugu
· Olemuslugu
· Reportaaž


  
Elektri hinna tõusuga lapitakse riigieelarvet
Kommentaar HELIR-VALDOR SEEDER,
riigikogu liige, Isamaaliit

Käesoleva aasta 1. märtsist tõstis AS Eesti Energia oluliselt elektri hinda, põhjendades seda eelkõige investeerimisvajadustega. Selline hinnatõus mõjutab kõige rohkem väiketarbijaid, kellele hind tõusis kõige rohkem, ning vähendab ka Eesti majanduse konkurentsivõimet.

Vahetult pärast elektri hinna tõusu otsustas valitsus võtta ASist Eesti Energia kasumina välja 97 miljoni krooni ulatuses dividende. Põhjenduseks toodi, et Eesti Energial on piisavalt vahendeid investeerimiseks ja laenude teenindamiseks ning et tegemist on hoopis saastetasude kvoodi müügist laekuva rahaga, mis peaks kuuluma Eesti riigile.

Eesti Energia on Eesti suurim saastaja. Eesti riik saab saastetasu kvoodi müüa eelkõige tänu Eesti Energia säästlikule tootmisele ja seetõttu on loogiline, et sealt laekuv raha jääks vajalikeks investeeringuteks Eesti Energiale. Investeerimise vajadust näitas ka käesoleva aasta jaanuaritorm, mille tagajärjed on siiamaani osaliselt likvideerimata ning tarbijatel on hirm massiliste elektrikatkestuste kordumise ees juba järgmise tormi korral.

Valitsuse tarbijavaenuliku ja ebamoraalse käitumise tegelik põhjus on läbikukkunud maksureform ning ebaõnnestunud eelarvepoliitika. Elektri hinna tõusuga soovitakse lappida riigieelarve auke ja tasakaalustada eelarvet kõikvõimalike abinõudega.

Niisugusel puhul on tegemist elektrimaksuga, kus tarbijad, makstes küll elektri eest, täidavad tegelikult hoopis riigieelarvet. Elektrimaksu kehtestamist ei lubanud ükski erakond enne valimisi. Õigem olnuks suunata kasum vajalike investeeringute tegemiseks, mis oleks õiglasem ja tarbijale arusaadavam ning võimaldanuks väiksemat hinnatõusu. Loodame, et uus valitsuskoalitsioon on inimsõbralikum ja mõtleb tarbijale juba järgmise aasta riigieelarvet koostades.

Neljapäev, 24.03.2005

 
Seotud viited
· Veel Kommentaar
· Eesti


Enim loetud teemast Kommentaar:
Eesti lipul uus seadusSeaded
· Prindi leht
· Saada see artikkel sõbrale