Põhjaranniku arhiiv

31. märts 2005
RUS


Ajaleht
UUDISED
· Haridus
· Keskkond
· Kriminaal
· Kultuur
· Majandus
· Militaar
· Piirilt
· Poliitika
· Sotsiaal
· Sport
· Tervishoid
· 110/112

ARVAMUS
· Juhtkiri
· Kommentaar
· Lugeja kirjutab
· Väitlus
· Üks küsimus

VEEL HUVITAVAT
· Ajalugu
· Intervjuu
· Isikulugu
· Olemuslugu
· Reportaaž


  
Tööharjutus kergendaks tööturule naasmist
Majandus Läinud nädalal riigikokku jõudnud tööturuteenuste ja toetuste seaduseelnõu järgi lisandub töötutele mitu uut teenust, millest üks – tööharjutus – aitaks tööturult pikalt eemal olnud inimesel harjuda kollektiivi ja distsipliiniga.

Ida-Viru tööhõiveameti direktor Maie Metsalu ütles, et tööharjutus on mõeldud inimesele, kes on kaua kodus olnud ja tööharjumuse minetanud. Tema sõnul vajab harjutamist kas või hommikune kindlal kellaajal ärkamine. "Pikaajalised töötud on mõnes mõttes kaotanud ajataju. Kui isegi oled puhkusel ja vedeled hommikul kauem voodis, on esimestel tööpäevadel raske ärgata, aga kuna sa oled distsiplineeritud, siis võtad end kokku."

Eelnõu järgi on tööharjutuse eesmärk harjutada inimest kollektiivis olema, tööalast vastutust kandma ning kujundada tööks vajalikku kohusetunnet ja täpsust. Tööharjutust hakatakse organiseerima koostöös kohalike omavalitsuste ja piirkonnas tegutsevate mittetulundusühingutega ning töötu osaleb tööharjutuses kuni kolm kuud.

"Oleme seda ammu rääkinud, et kindlatele sihtrühmadele oleks tööharjutust vaja, aga siiani on olnud põhiliseks takistuseks see, et meil pole olnud harjutuskohti – tööandjad pole olnud sellest huvitatud," rääkis Metsalu. Kui seadus vastu võetakse ja tööharjutus uue teenusena tuleva aasta algusest rakendub, hakatakse tööandja kulutusi katma riigieelarvest.

Riigieelarvest hakatakse eelnõu kohaselt maksma ka tööpraktika juhendamistasu. Metsalu märkis, et senini on noortele pakutud tööpraktika võimalusi vaid projektide raames ja see on andnud häid tulemusi. "Meie spetsialist läks just külastama Aseri pagaritöökoda, kus on tööpraktikal üks noormees, kes läbis kokakoolituse ja läks praktikale sihiga, et jääbki sinna tööle. Tööpraktika on hea võimalus noorel end näidata ja aru saada, et alustada tuleb madalamalt pulgalt, mitte lüüa jalaga uks lahti ning öelda, et muidu ta tööle ei tule, kui ei maksta 10 000 krooni."

Tööpraktika sihtgrupiks ongi seaduseelnõu järgi peamiselt noored, sest tööandjad soovivad kogemustega töötajaid ja tööpraktika annab võimaluse selle omandada. Ka võimaldab tööpraktika teenus samaaegselt praktiseerida ja õppida tööandja juures erialadel, millel puudub koolitusvõimalus koolitusasutustes. Tööpraktika kestus on kuni neli kuud.

Riik aitab eritingimusi luua

Lisaks pakutakse uusi teenuseid puudega inimestele, tänu millele saaks töötada sooviv piiratud töövõimega inimene konkureerida töökohtadele, mis tema eriala ja kogemust arvestades talle sobivad.

Ühe teenusena hüvitatakse 50 protsenti tööandja kulutustest, mida ta on teinud töökoha kohandamiseks puudega inimese vajadustele: näiteks kaldtee ehitamine, ukseavade laiendamine, valgustuse parandamine ja lambilülitite madalamale toomine.

Eelnõu pakub ka aastast tugiisiku teenust töötule, kes vajab töötamisel puudest tulenevalt abi ja juhendamist, näiteks kohanemisraskustega, õpiraskustega ning mäluprobleemidega inimesed. Teenust saab siiski inimene, kes on mingist hetkest valmis iseseisvalt töötama, selgitas sotsiaalministeeriumi tööturu osakonna juhataja Katrin Höövelson Eesti Päevalehele.

Lisaks uutele tööturuteenustele on tehtud võrreldes praegu kehtiva seadusega eelnõusse mitmeid parandusi, näiteks võib töötu koolitust saada varasema kuue kuu asemel kuni ühe aasta jooksul. Tööturukoolitusel ja tööpraktikal osalevatele inimestele on tagatud ravikindlustus ning nad saavad sõidutoetust, mille uus määr on kuni 1200 krooni kuus (vanas seaduses kuni 200 krooni kuus). Stipendiumi makstakse töötule, kes osaleb tööharjutusel, tööpraktikas või koolitusel, mille kestus on vähemalt 40 tundi (vanas seaduses pidi koolituse pikkuseks olema vähemalt 80 tundi).

SIRLE SOMMER-KALDA
Kolmapäev, 30.03.2005

 
Seotud viited
· Veel Majandus
· Aseri
· Eesti


Enim loetud teemast Majandus:
Valastele endiselt treppis teed möödaSeaded
· Prindi leht
· Saada see artikkel sõbrale