Põhjaranniku arhiiv

31. märts 2005
RUS


Ajaleht
UUDISED
· Haridus
· Keskkond
· Kriminaal
· Kultuur
· Majandus
· Militaar
· Piirilt
· Poliitika
· Sotsiaal
· Sport
· Tervishoid
· 110/112

ARVAMUS
· Juhtkiri
· Kommentaar
· Lugeja kirjutab
· Väitlus
· Üks küsimus

VEEL HUVITAVAT
· Ajalugu
· Intervjuu
· Isikulugu
· Olemuslugu
· Reportaaž


  
Ühinemisleping teeb Jõhvi linnast valla
Poliitika Jõhvi linna ja valla ühinemislepingu projekti lugedes jääb mulje, et linn sulandub vallaga üheks ning kaob linnana sootuks. Ühinejad ise väidavad, et linn oli, on ja jääb.

Jõhvi linna koduleheküljele üles riputatud Jõhvi linna ja valla ühinemislepingu projektis räägitakse linnast ainult minevikus. Ühinemise tulemusena tekkiva uue kohaliku omavalitsusüksuse nimetus on Jõhvi vald, mis võtab üle linna sümboolika.

Jõhvi linnast rohkem mitte sõnagi.

Linn ei kao kusagile

"Ühinemine ei tähenda Jõhvi linna kadumist," rahustab linnavalitsuse jurist Riho Sillar. "Ida-Virumaa pealinn on ka tulevikus ikkagi Jõhvi linn. Küll aga kaob Jõhvi linn ära omavalitsusüksusena.

Ühinemislepingus fikseeritakse uue omavalitsusüksuse nimi ja staatus – staatus on vald, nimi seega Jõhvi vald. Ülejäänu pannakse paika hilisemate otsustega."

Kõigi mõistete aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS), mille järgi on olemas kahte liiki omavalitsusi: vallad ja linnad.

"Omavalitsusüksusena saab uus omavalitsus olla ainult vald," kinnitab Jõhvi linnavolikogu esimees Vallo Reimaa. "Seaduse järgi ei saa linna territooriumil olla ühtegi küla. Kui kas või üks küla linnaga liitub, siis ei saa uue omavalitsusüksuse nimi olla linn."

"Jõhvi linn muutub küll vallasiseseks linnaks, aga linna staatust ei võta Jõhvilt keegi ära," selgitas Riho Sillar.

Enne Jõhvit on vallasiseseks linnaks muutunud juba Rapla ja Otepää; omavalitsusüksusena on lähiaegadel kadumas Tapa ja Tamsalu linn. Ehkki linnadena on ja jäävad nad kõik alles.

Nagu ka Jõhvi linna elanikud jäävad jätkuvalt linnakodanikeks.

Linnaelanike arv isegi kasvab, kuna Jõhvi küla ja Linna küla, mis on praegu kunstlikult külad, liituvad linnaga.

Vald tähendab võimupiirkonda

Arvamust, et vallasisene linn on kuidagi kehvem kui linn omavalitsusüksusena, peab Vallo Reimaa kahe süsteemi vahetumise emotsionaalse harjumisperioodi nähtuseks. "Rootsi tegi lihtsamalt – võttis kasutusele täiesti uue nimetuse – kommuun. Meil seostub vald rohkem maapiirkonnaga. Kuigi keeleliselt tähendab vald võimupiirkonda."

Kuigi ühinemislepingus linna püsimajäämisest ei räägita, sätestatakse see linnavolikogu aprillikuise otsusega, mis määratleb uue omavalitsusüksuse nime ja staatuse. Otsuse teine punkt ütleb, et Jõhvi vald jaguneb asulateks, milleks on vallasisene Jõhvi linn, Tammiku alevik ja külad (järgneb loetelu).

"Vallasiseselt määrab Jõhvi linn kindlasti märksa rohkem kui ükski küla," on Reimaa veendunud. "Määrab enamiku volikogu liikmetest, enamiku poliitilisest jõust – uues omavalitsusüksuses on põhiline esindatus ju linnal. Samas kui enamik külasid ei saa endale sinna ühtki esindajat. Nii et hirmud on pigem külade poolel."

Seadused elul jalus

Riigikogus on lugemisel KOKSi muudatused, millega tahetakse anda vallavolikogule võimalus valida vallasisesele linnale ka linnapea.

Linnapea oleks sel juhul ametis paralleelselt vallavanemaga, ent tema võimuvolitused oleksid samahästi kui olematud.

"Selline linnapea oleks puhtalt esindusisik, kes näiteks linna aastapäeval vastuvõtu võib korraldada. Selles mõttes linna tähendus kindlasti piseneb," möönab ta.

Ühinejatele endile see eraldi linnapea variant hästi ei meeldi, sestap tahetakse tulevase Jõhvi valla põhimääruses asja natuke teistmoodi lahendada.

Niimoodi, et Jõhvi vallavanem on ühtlasi ka linnapea.

Aga see saab paika alles uue omavalitsuse põhimäärusega, mille võtab vastu juba uus, sügisel valitav vallavolikogu. Ehk on selleks ajaks ka seadustega asjad selgemad.

Riho Sillar tunnistab, et seadused on elule jalgu jäänud. "Ühinemise tõttu on tulnud ette mitmeid asju, mis ei ole loogilised. Siseministeeriumis on ju kohaliku omavalitsuse osakond ja ma leian, et seal ei ole asjaga tõsiselt tegeldud. Võetagu teistest riikidest eeskuju – mujal on need probleemid ju lahenduse leidnud."

Vastuseta küsimusi on veel palju.

Kas valla nimi võib olla Jõhvi linn? Kas valla juhiks võib olla linnapea? Kas vallavanem võib samal ajal olla linnapea?

Riigikogus arutusel olevad seadusemuudatused peavad need vastused andma.

KÜLLI KRIIS
Kolmapäev, 30.03.2005

 
Seotud viited
· Veel Poliitika
· Jõhvi linn
· Jõhvi vald
· Ida-Virumaa


Enim loetud teemast Poliitika:
PR-veeb eri: Ida-Virumaa valimistulemusedSeaded
· Prindi leht
· Saada see artikkel sõbrale