Põhjaranniku arhiiv

31. märts 2005
RUS


Ajaleht
UUDISED
· Haridus
· Keskkond
· Kriminaal
· Kultuur
· Majandus
· Militaar
· Piirilt
· Poliitika
· Sotsiaal
· Sport
· Tervishoid
· 110/112

ARVAMUS
· Juhtkiri
· Kommentaar
· Lugeja kirjutab
· Väitlus
· Üks küsimus

VEEL HUVITAVAT
· Ajalugu
· Intervjuu
· Isikulugu
· Olemuslugu
· Reportaaž


  
Süstivate narkomaanide HIV-teadlikkus on tõusnud
Tervishoid Süstivad narkomaanid on rohkem hakanud terviseriske vältima – 2003. aastaga võrreldes jagasid süstivad narkomaanid läinud aastal vähem oma süstalt teistega ning kasutasid tihedamini kondoome, näitab hiljutine uuring.

"HIVi riskikäitumine on süstivatel narkomaanidel vähenenud, ehkki üks asi on teadmised, teine aga reaalne käitumine," tõdes tervise arengu instituudi (TAI) analüütik Aire Trummal. Tema sõnul on Ida-Virumaa narkomaanid riskidest teadlikumad ilmselt sellepärast, et piirkonnas levib sellekohast infot rohkem ning HIVi ennetamiseks tehakse ka rohkem tööd.

Uuring näitas, et 80% korduvalt süstlavahetuspunktis käinutest ei jaga teistega kunagi süstalt ning 61% korduvkülastajatest kasutab alati kondoome. Esimest korda süstlavahetupunkti tulnud narkomaanidega võrreldes on need näitajad oluliselt paranenud – kondoomi kasutamise osas 11% võrra ja süstla teistega mittejagamise osas 18% võrra. Kasvanud on ka korduvkülastajate teadmised HIV-nakkuse levikuteedest – 76% süstlavahetuspunkte korduvalt külastanud narkomaanidest teadis HIV-nakkuse levikuteedest ehk siis seda, et viiruse võib saada sugulisel teel või süstalt jagades.

Trummal ütles, et nagu küsitluste puhul üldiselt, ei saa anda täit kindlust, et kõik vastanud andsid ausaid vastuseid.

"Tegemist oli anonüümse ankeediga, mille süstlavahetuspunkti tulnu vabatahtlikult täitis," lausus Trummal.

Möödunud aastal külastati nii Tallinna kui Ida-Virumaa 20 süstlavahetuspunkti 57 045 korral, neist 3264 inimest käis seal esimest korda. Süstlavahetuspunktides käijatest on 80% mehed, kelle keskmine vanus on 23 aastat. Aasta jooksul jagati narkomaanidele üle poole miljoni süstla, sealjuures võttis üks narkomaan keskmiselt 9 süstalt kaasa, seda ka sõpradele andmiseks. Välja jagati üle 300 000 kondoomi ning 14 514 eksemplari infomaterjale.

Süstlavahetuspunktide külastajate HIVi/aidsiga seotud riskikäitumise ja teadmiste uuringut viiakse läbi igal aastal, et saada ülevaadet sellest, kuidas on süstlavahetuspunkte korduvalt külastanud narkomaanide riskikäitumine ja teadmised HIVi levikuteedest esmaste klientidega võrreldes muutunud.

ERIKA PRAVE
Neljapäev, 31.03.2005

 
Seotud viited
· Veel Tervishoid
· Ida-Virumaa


Enim loetud teemast Tervishoid:
Pesemine sügelisi ei kohutaSeaded
· Prindi leht
· Saada see artikkel sõbrale