Imeravim metadoon?
Kuupäev: 16. 10. 2003
Teema: Kommentaar


ALEKSANDER LAANEMANN,
MTÜ Me Aitame Sind juht

Imerohtu, mis aitaks vabaneda narkosõltuvusest, pole seni leitud. Viimasel ajal on selleks välja pakutud metadooni. Veel paar aastat tagasi, kui juttu tuli asendusravist ja metadoonist, oli kisa kui palju, et kuidas me võime hakata vabalt narkootikumi jagama. Nüüd oleme juba sellega harjunud ning nagu praktika näitab, jagame seda paremale ja vasakule.

See teeb mulle kui arstile muret. Metadooni asendusravi on vajalik, kuid seda tuleb määrata väga ettevaatlikult, sest vabaneda metadoonist pole peaaegu võimalik. Kui me võtame kümme narkomaani, siis aidata saame nelja, kuus aga ei allu ravile. Las need kuus istuvad metadooni peal elu lõpuni. Kuid neid nelja, keda me saame aidata, ei tohi metadoonile istuma panna.

Mis on metadoon?

Metadoon on täissünteetiline tugevatoimeline psühhoaktiivne uimasti, mis arendati välja Teise maailmasõja ajal ja mida kasutati valuvaigistina. Ainet hinnatakse eelkõige seetõttu, et korduva kasutamise korral on tema toimeaeg küllalt pikk, 8-12 tundi. Metadoon tekitab kiiresti raskekujulise sõltuvuse koos sellega kaasnevate tõsiste meditsiiniliste ja sotsiaalsete tagajärgedega.

Metadoon vähendab võõrutusseisundi vaevusi ja seepärast kasutatakse teda ka heroiinist võõrutamiseks. Ravivõte seisneb selles, et metadooniannust suurendatakse, kuni kliendil tekib küllastumus. Samas nõrgeneb heroiini külgetõmme ning heroiin ei tekita enam mõnutunnet. Soov narkootikumi tarvitada väheneb või kaob ning narkomaanil on võimalik hakata oma elu korda seadma.

On olemas kiire detoksifikatsioon metadooniga, mis kestab kaks nädalat kuni üks kuu, ja aeglane detoksifikatsiooni skeem 1-6 kuud. Pikaajalise asendusravi määramist – 6 kuud ja kauem – tuleb kaaluda vaid juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused: üle 5 aasta väldanud raskekujuline opioidsõltuvus, vanus üle 20 aasta ja vähemalt kolmel korral on ebaõnnestunult katsetatud ravida alla 6 kuu kestvate meetoditega, patsient on motiveeritud loobuma illegaalsest uimastitarbimisest, tugiisiku olemasolu.

Metadoon on sünteetiline preparaat ja selles seisnebki tema oht: kõik sünteetilised narkootikumid (näiteks fentanüül “valges hiinlases” jne) on aktiivsemad kui looduslik oopium. Oopiumi kohta on meil kaugeleulatuvad andmed olemas. Loodusliku oopiumi suurim oht on see, et aine üledoseerimise korral saabub surm. Muud ohtlikku mõju kehalistele ja psüühilistele funktsioonidele oopiumil ei ole, ta on organismile füüsiliselt ohutu aine.

Tasub proovida teisi meetodeid

Metadooni kohta ma seda kinnitada ei saa, sest puuduvad pikaajalised andmed selle mürgi kohta. See lühiajaline kogemus, mis meil on, näitab, et metadoon kutsub osal inimestel esile väga tugeva sõltuvuse. Peale selle ei võta narkomaan ise vastu otsust lõpetada metadooni kasutamine, tema eest peab sellise otsuse tegema arst. Tekib küsimus, mida see annab. Otsus lõpetada narkootikumi kasutamine peab tulema narkomaanilt endalt. Vastasel juhul on tulemus null. Kas üldse on võimalik nendel inimestel metadoonist vabaneda? Soovitan narkomaanidel ja nende vanematel enne põhjalikult järele mõelda, kui otsustatakse metadooni kasuks. Tasub järele proovida kõik võimalikud teised meetodid, enne kui anda käsi veel hullemale kuradile kui oopium.

Metadooni kommertsjagamisele tuleb teha lõpp. Ei tohi alustada asendusravi kohe metadoonist. On olemas mitmeid teisi preparaate, mida võib esialgu kasutada. Ravi põhieesmärgiks tuleb seada narkootikumide tarvitamisest loobumine.

Opiaatsõltuvuse kergemate vormide korral võib võõrutussümptomite leevendamiseks piirduda ravimite kombineerimisega. Põhilised võõrutussümptomid opiaatsõltuvuse korral on lihas-liigesvalud, kõhuvalu, värinad, lihastõmbed, ärevus, rahutus, depressiivne meeleolu, püsiv tung aine järele. Kõigi nende nähtude leevendamiseks aitavad nõrgad opiaatsed valuvaigistid (näiteks tramadool, kodeiini (looduslik oopium) sisaldavad ravimid). Me kasutame seda metoodikat väga edukalt juba aastaid.

Kodeiinil mitu eelist

Millised on kodeiini sisaldava ravimi eelised metadooni ees?

Kodeiin ravimite koostises ei kuulu narkootiliste ainete alla, ei ole eriarvel nagu metadoon. Oopiumimoonist saadakse looduslikke opiaate, milleks on ka kodeiin. Seega kodeiin ei ole sünteetiline preparaat. Organismis ta muutub morfiiniks. Morfiin seotakse ajus opioidretseptorite poolt ja tung kasutada narkootikumi kaob. Vajalik kodeiini doos narkomaanile on mitu korda väiksem kui vajalik metadooni annus.

Kodeiinil on veel üks väga hea omadus, mida ei ole metadoonil – ta kutsub esile mõnutunde. Seda mõnutunnet on aga narkomaanil võõrutuse esimestel päevadel väga vaja. Tal pole vajadust kasutada illegaalseid narkootikume, nagu seda tehakse sageli metadooni puhul.

Ja veel üks kodeiini hea omadus: kui narkomaan kasutab kodeiini pikka aega, kutsub see esile sapiteede spasme, isutust, higistamist ja üldist halba enesetunnet. Kodeiini omadus tekitada mõnutunnet ajapikku kaob ja narkomaan jõuab järeldusele, et selle kasutamine tuleb maha jätta. Toonitan: ta jõuab sellele järeldusele iseseisvalt ilma meie abita. Seda me ju taotlesimegi, et ta jätaks narkootikumide kasutamise maha. Kuna kasutusel pole puhas kodeiin, siis sõltuvust ei teki. Kui narkomaanil puudub motiiv narkootikum maha jätta, siis meie kohus on talle selline motiiv tekitada, mitte teda metadooniga toita. Oluline on tugiisiku olemasolu, vastasel juhul on tulemus küsitav.

Neljapäev, 16.10.2003

See artikkel tuleb ajalehest Põhjaranniku arhiiv
http://www.pohjarannik.ee

URL selle artikli jaoks on:
http://www.pohjarannik.ee/article.php?sid=4958