KAS Ago Silde sobib maavanemaks?
Kuupäev: 18. 06. 2004
Teema: Üks küsimus


Regionaalminister Jaan Õunapuu valis Ida-Virumaa nelja maavanemakandidaadi seast välja Narva kutseõppekeskuse direktori Ago Silde.

Endine maavanem, riigikogu liige REIN AIDMA (Reformierakond):

"Ago Silde on energiline ja algatusvõimeline inimene – selles mõttes ei jää ta hätta päris kindlasti. Kutsehariduse arendamine, eriti Narvas, on talle olnud hästi suur väljakutse ja suure energiaga ettevõtmine. Maavalitsus, mis on suhteliselt rutiinne ja küllaltki piiratud võimalustega, on nii-öelda ampluaana Sildele suhteliselt tagasihoidlik kasutus. Ma ei kahtle tema võimetes, pigem leian, et need võimed on rohkemat väärt kui maavanema ametikoht."

Narva linnavolikogu esimees, riigikogu liige MIHHAIL STALNUHHIN (Keskerakond):

"Silde on näidanud ennast osava administraatori ja projektijuhina. Pole kerge riigilt ühele või teisele haridusasutusele toetust saada – Narva kutseõppekeskus on seda suutnud. Eeldaksin maavanemalt muidugi teatud haldusjuhtimise oskust omavalitsuste tasandil. Aga pigem mõjutab eelistusi see, kuivõrd on kandidaadi programmis kajastatud soov töötada tihedas kontaktis omavalitsuste ja nende ühendustega."

18.06.2004

See artikkel tuleb ajalehest Põhjaranniku arhiiv
http://www.pohjarannik.ee

URL selle artikli jaoks on:
http://www.pohjarannik.ee/article.php?sid=6620