Sõjaajalooklubi Otsing sai Venemaa autasud
Kuupäev: 09. 11. 2004
Teema: Ajalugu


Kolmapäeval anti Narvas Venemaa peakonsulaadis 12 Ida-Virumaa sõjaajalooklubi Otsing liikmele üle rinnamärk “Aktiivse otsingu eest”, klubi sai aga Vene Föderatsiooni kaitseministeeriumi aukirja suure panuse eest Teise maailmasõja ajal hukkunud Nõukogude armee võitlejate mälestuse jäädvustamisse.

Autasud andsid entusiastidele üle Venemaa Eesti saatkonna sõjaväeatašee Aleksandr Trojan ja tema abi, esimese järgu kapten Jevgeni Šitov. Vene Föderatsiooni peakonsul Narvas Juri Popov rõhutas klubi tegevuse suurt tähtsust Teises maailmasõjas hukkunute mälestuse jäädvustamisel.

Need pole Ida-Viru otsijate esimesed autasud: klubi juhil Igor Sedunovil on juba selline märk. Kolmapäeval said märgi Maksim Voronin, Gennadi Gusjev, Vitali Derdessov, Aleksei Žilo, Aleksandr Melnikov, Gennadi Mikonov, Konstantin ja Sergei Pikaljov, Aleksandr Sallo, Igor Švedov ja Aleksei Ekomassov.

“Kõik nad on innuga asja kallal,” kinnitab Sedunov. “Me ei taha, et järeltulijad unustaksid, mis sellel maal juhtus ja et see kunagi korduks. Meie klubi liikmed kulutavad kild haaval infot kogudes ning otsimisel leitud reliikviaid – dokumente, asju jm – säilitades palju aega ja jõudu. Koostöös teiste klubidega on praegu loomisel Ida-Virumaa sõjaajaloomuuseum, kuhu pannakse välja leiud, sealhulgas ka eelmises sõjas kasutatud lahingutehnika.”

Kuue tegevusaasta jooksul on Otsingu entusiastid teinud ära hiigelsuure töö Teise maailmasõja ajal Eestis hukkunute otsimisel ja ümbermatmisel. Viimane ümbermatmine toimus mais – siis sängitati nelja lenduri säilmed pidulikult Sinimäe vennashauda. Tänu koostööle Vene Föderatsiooni kaitseministeeriumi keskarhiiviga on meeskonnaliikmete nimed ja nende lahingutee kindlaks tehtud.

Soojal aastaajal pühendavad Otsingu liikmed suurema osa oma vabast ajast ekspeditsioonidele. Talvel on palju paberitööd: kirjavahetus kolleegidega, leidude vormistamine, materjalide otsimine Internetis. Hiljuti leiti Ida-Virumaa soodest veel üks uppunud lennuk, hävitaja La-5, mis on kavas lähitulevikus üles tõsta, praegu käivad selleks ettevalmistused ning ajaloohuvilised püüavad meeskonna kohta mingeid andmeid leida.

Klubi liikmed uurivad peale kuiva maa ka merd ja sood. Idavirulased teevad koostööd Leningradi oblasti kolleegidega ning oma sõnul võiksid nad veelgi rohkem ära teha, kui saavutatakse Eesti ja Venemaa vahelise sõjamemoriaalide hooldamise kokkulepe. Õigusbaasi puudumise tõttu pole praegu võimalik Nõukogude sõjameeste säilmeid ümbermatmiseks Venemaale viia, kuigi sugulased seda väga tahaksid.

Konsulaadis toimunud autasustamisel oli juttu sellestki, et need autasud pole mitte ainult tunnustuseks nende töö eest, vaid ka innustavad edasi töötama, sest Ida-Virumaa soodes on veel palju ümbermatmata säilmeid, järelikult on ka otsijatel ees uued ekspeditsioonid.

IRINA KIVISELG
Teisipäev, 9.11.2004

See artikkel tuleb ajalehest Põhjaranniku arhiiv
http://www.pohjarannik.ee

URL selle artikli jaoks on:
http://www.pohjarannik.ee/article.php?sid=7595