Eesti elanikud lähevad Venemaale aega teenima
Kuupäev: 10. 11. 2004
Teema: Militaar


Mõned Eestis elavad ja sõjaväekarastusest unistavad noormehed lähevad Vene Föderatsiooni aega teenima. Selleks on vaja vaid Venemaa kodakondsust.

Eesti elanike teenimine Vene sõjaväes pole küll massiline, kuid seda tuleb ette. Täpset statistikat selle kohta ei peeta, kuid Venemaa sõjaväeallikate andmetel on mitukümmend Eesti noormeest Vene sõjaväes armeeteenistuse läbi teinud või sealsetes sõjakoolides õppinud.

Ükskõik, keda värvata

Kingissepa sõjakomissariaadi kutsealuste osakonna ülem Igor Sajenko ütles Põhjarannikule, et tal on ükskõik, kust kutsealune tulnud on. Ta kinnitas, et Eesti elanikud käivad tõepoolest tema juures Kingissepas end sõjaväearvele võtmas ning lähevad seejärel kas aega teenima või sõjakooli õppima.

Ainus nõue neile, kes soovivad end Vene Föderatsiooni Kingissepa rajooni sõjakomissariaadis arvele võtta, on Vene kodakondsus. Igor Sajenko väitel pole sissekirjutusel mingit tähtsust.

Pärast seda, kui noormees on arvele võetud, peab ta ajateenistuse läbi tegema ja vande andma. Muu hulgas öeldakse vandes: “Tõotan vääriliselt täita sõjaväelist kohust, kaitsta mehiselt Venemaa vabadust, sõltumatust ja põhiseaduslikku korda, rahvast ja isamaad.”

Venemaal kutsutakse ajateenistusse 18-27aastaseid noormehi. Ajateenistus kestab kaks aastat. Selle läbi teinud mees on kuni 50aastaseks saamiseni sõjaväekohuslane.

Sajenko sõnul põhjendavad noormehed sõjakomissariaadis oma valikut natsionalismiga Eesti kaitseväes ja sellega, et neid sunnitakse eesti keeles kirjandit kirjutama. Eesti kodakondsuse puudumist põhjusena ära ei tooda.

Narva Vene kodanike liidu juht Juri Mišin kinnitas samuti Põhjarannikule, et üksikud vene noored lähevad Venemaale aega teenima või sõjakooli õppima. Tagasi Eestisse tuleb osa neist.

Mõned sellised noormehed käisid paar aastat tagasi ja varem Mišinilt nõu küsimas ning abi palumas. Tšetšeenia konflikt on huviliste arvu vähendanud.

Eesti siseministeerium ei ole vastu

Mišin on oma sõnul alati Venemaale aega teenima minevaid noormehi hoiatanud, et võib-olla pole neil enam seaduslikku võimalust Eestisse naasta. Umbes nii, et kui meie võimud saavad sõjaväearvel olemisest teada, peatatakse elamisloa kehtivus.

Eesti siseministeeriumi välismaalaste asjade osakonnast teatati, et Venemaal ajateenistuses oleva noormehe Eesti elamisluba kehtib edasi. Kui noormees on Eestist ära rohkem kui kuus kuud, peab ta oma äraoleku kodakondsus- ja migratsiooniametis registreerima. Pärast ajateenistuse lõppu võib noormees elamisloa alusel Eestisse naasta. Ka ajateenistuse ajal võib ta Eestit külastada.

Tegelikult ei kontrolli keegi midagi

Põhjarannikul õnnestus vestelda Eestis üles kasvanud, Venemaa sõjakooli lõpetanud ja hiljuti ohvitseri auastmes erru läinud Aleksandriga (28, nimi muudetud). Mees, kellel on endiselt seaduslik alus Eestis elada ja töötada, ei taha, et tema nimi võimudele teatavaks saaks. Ta pelgab, et edaspidi võidakse tema sõjaväelist elulõiku kasutada riigist väljasaatmise põhjusena.

Aleksandr ütles, et tema õpingud ja teenistus Vene Föderatsiooni relvajõududes toimusid 1990. aastate teisel poolel ja 2000. aastate algul. Ta teab veel mõnda eestimaalast, kes praegugi Venemaal aega teenivad.

Mingeid probleeme Eesti külastamisega Aleksandril ajateenistuse ajal tõepoolest ei tekkinud. Ta on kindel, et tegelikult ei suutnud keegi ega midagi kontrollida. Sellele aitas paljuski kaasa Venemaa armees valitsev korralagedus. Näiteks võimaldas kaadriosakonna lohakus kasutada ohvitseril oma isiku tuvastamiseks vana Nõukogude passi, mida juba ammu ei tunnista ei Venemaa ega Eesti piirivalve.

Praeguseks on Aleksandr omal algatusel katkestanud sidemed Vene Föderatsiooni relvajõududega. Küsimusele, kas ta on jätkuvalt sõjaväekohuslane, vastas ta, et lagunev Venemaa sõjaväegi talle rohkem huvi ei paku, kui aga armeel on temalt midagi vaja, siis on see armee probleem.

ILJA SMIRNOV
Kolmapäev, 10.11.2004

See artikkel tuleb ajalehest Põhjaranniku arhiiv
http://www.pohjarannik.ee

URL selle artikli jaoks on:
http://www.pohjarannik.ee/article.php?sid=7607