Enim rikuti jahieeskirja nõudeid Ida-Virumaal
Kuupäev: 27. 01. 2005
Teema: Keskkond


Keskkonnainspektsioon registreeris läinud aastal 190 jahieeskirja nõuete rikkumist, neist viiendik pandi toime Ida-Virumaal.

Jahinduses mullu toime pandud väärtegudena nimetas keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul ilma loata või lubatust suurema arvu ulukite küttimist, jahipidamist teise jahipiirkonna maadel, jahiloa mittenõuetekohast täitmist ja ohutusnõuete eiramist.

Ida-Virumaal oli üsna suur hulk rikkumisi seotud ohutusnõuete eiramisega: ei täidetud relva käsitsemise nõudeid (hoiti püssi laetuna autos, pärast jahti olid padrunid padrunisalvest eemaldamata), ajujahil olles ei kantud nõuetekohast punast vesti. Päris mitmel juhul jäeti jahiluba väljaandjale ehk kohalikule jahiseltsile tagastamata.

Üks osa rikkumisi oli Tuule sõnul seotud jahiloa täitmisega – kas ei tehtud loale uluki tabamise kohta märget või märgiti valed andmed. Esines ka loata jahti ehk salaküttimist.

"Näiteks möödunud aasta aprillis lasti Lüganuse rendipiirkonnas ilma loata põder. Salakütile määrati 18 000 krooni trahvi ning lisaks peab ta hüvitama 12 000 krooni keskkonnale tekitatud kahju," rääkis Tuul.

Teise näitena tõi ta esile mehe, kes mullu jaanuaris püüdis Toila vallas taldrikrauaga nugise ja kaks kobrast, viimaseid kasutas ta söödaks. Püügilt võeti ära kaheksa taldrikrauda ning leiti ka peidetud ja tähistamata koprarauad. Jahipidamist tõendavaid dokumente mehel polnud, pealegi on taldrikraudade puhul tegemist keelatud jahipidamise vahenditega. Sellele mehele määrati 12 300 krooni trahvi ning hüvitada tuleb ka 1500 krooni keskkonnakahju.

"Jahindusega seotud õigusrikkumiste osakaal kõigi keskkonnaalaste rikkumiste hulgas on võrdlemisi väike," märkis Tuul, põhjendades seda nii jahieeskirja nõuete täitmise paranemise kui ka tugevnenud kontrolliga.

Keskkonnainspektsiooni keskkonnaosakonna vaneminspektori Mait Tindi sõnul on suur osa jahiseltside omakontrollil. "Jahiseltsi liikmed hoiavad oma jahimaadel toimuval silma peal ning teatavad rikkumistest ise keskkonnainspektsioonile," ütles ta.

KÜLLI KRIIS
Neljapäev, 27.01.2005

See artikkel tuleb ajalehest Põhjaranniku arhiiv
http://www.pohjarannik.ee

URL selle artikli jaoks on:
http://www.pohjarannik.ee/article.php?sid=8148