Piiril esitatakse sageli uus pass ja vana isikutunnistus
Kuupäev: 09. 02. 2005
Teema: Piirilt


Narva piiril on sagenenud juhtumid, kui isikut tõendav dokument ei vasta selle esitaja staatusele.

Viimastel päevadel on Narva piiripunktides kinni peetud neli narvalast ja üks tallinlane, kes Eestisse naasmisel esitasid kontrollimiseks Vene kodaniku passi. Kuid hiljuti vormistatud dokumentidel polnud Eesti elamisloa kleebist ja seepärast esitasid inimesed kontrollijatele ka kehtiva isikutunnistuse (ID-kaardi), kus on vajalik info olemas. Kuna aga kaardid olid väljastatud enne uut passi ja neil on kirjas, et tegemist on kodakondsuseta isikutega, siis on isikutunnistused kehtetud. Sellisel juhul võetakse dokument piiril ära ning see antakse üle kodakondsus- ja migratsiooniametile.

„Eelmise aasta lõpus vahetati aktiivselt passe: paljud kodakondsuseta Eesti elanikud määratlesid oma staatuse ning said Venemaa või mõne muu riigi kodakondsuse,“ kommenteeris olukorda Eesti piirivalve Ida-Viru piirkonna staabi pressiohvitser Valeri Kiviselg. „Passi ära vahetanud, ei ole mõned jõudnud või ei kavatsenudki uude dokumenti Eesti elamisloa kleebist panna, võib-olla lootsid nad kehtivale ID-kaardile. Kuid isikut tõendava dokumendi seaduse paragrahvi 14 osa 1 kohaselt on isik kohustatud kuu aja jooksul teatama migratsioonitalitusele isiklike andmete muutumisest dokumentides. Paragrahvi 17 osa 1 kohaselt võetakse mittevastavate andmetega ID-kaart piiril ära ja antakse üle KMA-le.“

Kiviselja sõnul püüdsid piirivalvurid eelmise aasta lõpus hoolikalt jälgida uute passide väljaandmise aegu ja hoiatasid igaüht, kelle uues passis polnud elamisloakleebist, et neil võib tagasi tulles probleeme tekkida, kuid sellele ei pööratud tähelepanu.

Kõik kehtetu isikutunnistusega isikud lasti pärast kontrollimist Eestisse, kuid neil soovitati kiiresti dokumendid Eesti Vabariigi seaduste nõudmistega vastavusse viia. Kodakondsus- ja migratsiooniameti Ida-Viru osakonnast kinnitati, et mingit karistust isikut tõendava tunnistuse vahetamisega hilinemise eest ei ole, inimesed peavad lihtsalt tulema ning uued dokumendid vormistama, et järgmine kord takistusteta piiri ületada.

IRINA VLADIMIROVA
Kolmapäev, 9.02.2005

See artikkel tuleb ajalehest Põhjaranniku arhiiv
http://www.pohjarannik.ee

URL selle artikli jaoks on:
http://www.pohjarannik.ee/article.php?sid=8235