Purul suleti metadoonipunkt
Kuupäev: 10. 02. 2005
Teema: Tervishoid


Purul Ida-Viru keskhaigla ruumides tegutsenud metadoonipunkt suleti, kuna seal rikuti metadooni jagamise nõudeid.

"Juhtisime avastatud puudustele tähelepanu ning soovitasime punkti sulgeda," ütles Ida-Viru sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Merike Peri. Tema sõnul avastas puudused maavanema moodustatud komisjon, mille eesmärk oli narkomaania valdkonnas tegutsevate asutuste ja nende tegevuse kaardistamine.

Probleem oli selles, et metadooni anti Purult küsijatele mitmeks päevaks kaasa ning seda anti nii raha kui ka kommikarbi vastu. Puru metadoonipunktis töötas Narva tuntud narkoennetajate Magerovite juures ametis olnud vabatahtlik.

"Punkt suleti, sest seal ei täidetud psühhotroopsete ainete seadust, rikuti selle aine hoidmise ja transportimise nõudeid," ütles samuti metadooniraviga tegeleva OÜ Corrigo juht Tiiu Sepp.

Peri sõnul juhtis komisjon ka Narvas, kus metadooniravi teeb Magerovite juhitud MTÜ Sind Ei Jäeta Üksi, tähelepanu sellele, et metadooni ei tohi mitmeks päevaks koju kaasa anda.

Maavanema komisjoni liikme Andrei Antonovi sõnul olidki metadooni jagamisega seotud probleemid ainus negatiivne asi, mida komisjon täheldas.

"Üldiselt hindan seda tööd, mida MTÜd narkoennetusel teevad, positiivseks ja MTÜde tööga tutvumisest jäi hea mulje," lausus Antonov. Ta tõdes, et niivõrd tähtsa probleemiga tegelemine ei tohiks ainult MTÜde õlul olla.

"Minu meelest peaks selle eest vastutama omavalitsus, kes saaks seda tegevust ka paremini kontrollida," ütles Antonov.

Novembris moodustas maavanem Ago Silde komisjoni, mille eesmärk oli saada täpne ülevaade sellest, millised asutused tegelevad Ida-Virumaal narkomaania valdkonnas ning milliseid teenuseid täpselt pakutakse, et nimetatud asutusi ja nende tegevust kaardistada.

PR
Neljapäev, 10.02.2005

See artikkel tuleb ajalehest Põhjaranniku arhiiv
http://www.pohjarannik.ee

URL selle artikli jaoks on:
http://www.pohjarannik.ee/article.php?sid=8247