Virumaa kolledži juhikandidaadid näitasid end õppejõududele ja tudengitele
Kuupäev: 23. 02. 2005
Teema: Haridus


Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledži direktoriks pürgivad neli kandidaati tutvustasid oma plaane ning vastasid õppejõudude ja tudengite küsimustele.

Ilmo Liiv, Viktor Andrejev, Joel Guljavin ja Maie Käbbi said eile igaüks võrdselt kümme minutit aega, et kolledži suures kaldauditooriumis põhjendada, miks just nemad sobivad kõige paremini seda õppeasutust juhtima.

"Olen suur ideede generaator ja innovaator," kinnitas Ilmo Liiv, kes lubas muuta Virumaa kolledži üheks Eesti edukamaks kõrgkooliks. Ükskõik, mida Ilmo Liivilt ka ei küsitud, vastas ta peaaegu alati ühtemoodi: "Lahendus on väga lihtne – tuleb juurutada üleminekut faktiõppelt süvaõppele", ja järgnes väike loeng teadmiste juhtimisest – teemast, millega Ilmo Liiv on viimastel aastatel ise tegelnud.

"Tahan ka Virumaa kolledžis juba sellest sügisest juurutada uue eriala – teadmiste juht. See on eriala, mille lõpetajad oleksid ettevõtetes loovprotsesside juhid," ütles Liiv.

Oma elus inseneri, teadlase ja poliitiku leiba maitsnud Viktor Andrejev pühendas suure osa esinemisajast enda eluloo tutvustamisele. Virumaa kolledži üheks esmaseks põhiülesandeks on Andrejevi meelest kolledži tuntuse ja populaarsuse suurendamine Ida-Viru abiturientide seas. "Edaspidi võime tudengeid meelitada ka mujalt Eestist ja ka Venemaalt, aga praegu on meile esmatähtsad Ida-Viru noored," ütles Andrejev.

Andrejevi hinnangul on kolledži jaoks väga tähtis tugevdada koostööd nii kohalike tööstusettevõtete kui teiste kõrgkoolidega nii Eestis kui naaberriikides. Samuti pidas ta vajalikuks pöörata suurt tähelepanu riigikeele õpetamisele esimese kursuse tudengitele.

Toila gümnaasiumi direktor Joel Guljavin eelistas kümme minutit pühendada selle töö tutvustamisele, mida ta viimase viie kuu jooksul Virumaa kolledžis teinud on. "Olen tegelnud ühendatavate Kohtla-Järve polütehnikumi ja Virumaa kolledži õppekavade vastavusse viimise ning kolledži arengukava koostamisega," ütles Guljavin.

Kui praegu on kolledžis 180 tudengit, siis sel sügisel kasvab nende arv 500ni ja 2008. aastaks 710ni. Lisanduvad uued erialad nagu kütuste tehnoloogia, ehitustehnika ja logistika, energia- ja keskkonnatehnika. Õppimistingimuste parandamiseks investeeritakse kolledžisse lähiaastatel rohkem kui 30 miljonit krooni.

"Mul on selge eesmärk, mis suunas kolledžit arendada, mul on olemas vajalikud oskused ja energia nende kavatsuste elluviimiseks," ütles Guljavin.

Maie Käbbi esinemisaeg kulus suuremalt jaolt oma elutee tutvustamisele, mis viis ta Kohtla kaevandusest Moskva mitmetesse teadusasutustesse ja Venemaa keskkonnaministeeriumi kõrgeks ametnikuks. Kui Maie Käbbi valitaks Virumaa kolledži juhiks, tahab ta tuua rohkem lektoreid väljastpoolt maakonda ning luua kolledži juurde teaduskeskuse. "Minu meelest oleks vajalik ka uue erialana hakata õpetama majandusstatistikat," ütles ta.

Valimiskogu valib Virumaa kolledžile uue direktori 2. märtsil.

ERIK GAMZEJEV
Kolmapäev, 23.02.2005

See artikkel tuleb ajalehest Põhjaranniku arhiiv
http://www.pohjarannik.ee

URL selle artikli jaoks on:
http://www.pohjarannik.ee/article.php?sid=8338