Narvas suletakse transpordikõrgkooli osakond
Kuupäev: 01. 03. 2005
Teema: Haridus


Ligi 70 Tallinna erakõrgkooli Raiment Narva osakonna tudengit on mures, sest haridus- ja teadusministeerium tühistas nende õppeasutuse koolitusloa.

Erakõrgkooli Raiment Narva osakonnas on praegu 64 esimese ja teise kursuse tudengit, kes õpivad autode remondi ja hoolduse ning logistika ja transpordi erialal, teatas osakonnajuhataja ja logistikaõppejõud Juri Barajev. Üliõpilastele tegi ministeeriumi otsus tõsist muret. Enamik neist töötab juba valitud erialal ning nad õpivad laupäeviti ja pühapäeviti. Neil oleks raske Narvast kaugemal õppida, eriti kui arvestada, et paljude eesti keele oskus on ebapiisav. „Enamik meie vene keel kõnelevatest ja juba töötavatest üliõpilastest suhtub Raimenti kui viimasesse võimalusse tehniline kõrgharidus saada,“ sõnas Barajev. Tema arvates on Raimendi antava kõrghariduse tase hea, ministeeriumi esitatud põhjendused koolitusloa pikendamata jätmiseks on aga välja mõeldud.

Õppetegevus on ebaseaduslik

Haridus- ja teadusministeeriumi järelevalve vaneminspektor Janne Parri teatas, et erakooli koolitusluba on tühistatud seetõttu, et Raimendi õppetegevus ei vastanud õigusaktidele. Kõrgkool avas 2004. aastal osakonna Tartus ja Pärnus, kuigi vajalikku koolitusluba polnud. Ebaseaduslik oli ka esimese kursuse avamine Narvas. Ministeeriumi ettekirjutust lõpetada Narvas ja Tartus koolitusloata tegevus, Raiment eiras.

Peale selle toimus riiklik kontroll, mille tulemused näitasid, et kõrgkooli õppetegevuse kvaliteet ei vasta kõrghariduse standardite miinimumnõuetele. Kõrgkoolis polnud põhitöökohaga tööl ühtki õppejõudu ning õppejõududega polnud sõlmitud ühtki töölepingut. Raamatukogu ja tehnilist õppebaasi olemasolevate tehniliste erialade õpetamiseks polnud. Üliõpilastega olid sõlmitud nende huve kahjustavad lepingud.

Üliõpilastel on valik

Raimendi rektori Vladimir Gretškini arvates pole tema 200 üliõpilasel mingit põhjust muretseda – kooli juhtkond leiab kindlasti väljapääsu.

„Ministeeriumi komisjon kontrollis tõepoolest meid ja oleks nagu kõigega rahule jäänud. Seepärast olnuks nende kokkuvõte mulle ootamatu, kui ma poleks teadnud, et meile osutatakse lihtsalt survet. Asi on selles, et meid sunnitakse ühinema mõne teise kõrgkooliga, et üliõpilaste arv oleks vähemalt 800, nagu seda praegu nõutakse. Otsime praegu sellist varianti. Nii et meie tudengid lähevad lihtsalt üle uude kõrgkooli ja jätkavad õpinguid,“ ütles Gretškin.

Janne Parri sõnas, et ministeerium on pidanud läbirääkimisi Tallinna tehnikakõrgkooliga, kes kavatseb järgmisel aastal Narvas osakonna avada ja on valmis Raimendi tudengid vastu võtma.

IRINA TOKAREVA
Teisipäev, 1.03.2005

See artikkel tuleb ajalehest Põhjaranniku arhiiv
http://www.pohjarannik.ee

URL selle artikli jaoks on:
http://www.pohjarannik.ee/article.php?sid=8358