Nelja päevaga hukkus Eesti liikluses seitse inimest
Kuupäev: 06. 03. 2005
Teema: 110/112


Märtsikuu esimese nelja päevaga sai ränkades liiklusõnnetustes surma sama palju inimesi kui eelmistel aastatel terve märtsi jooksul. Selle põhjuseks peavad liiklusasjatundjad kesiseid sõiduoskusi ja ilmaolude alahindamist.

Kolmapäeval suri õnnetustes neli inimest, ööl vastu eilset kaks ja eile lõunal veel üks. Maanteeameti analüüsi- ja infobüroo juhataja Sirje Lilleoru sõnul on seitse hukkunut võrreldav varasemate aastate kogu märtsikuu hukkunute arvuga. Mullu sai märtsis liikluses surma kaheksa, 2003. aastal vaid neli inimest.

Kõik kolme päeva jooksul neljas laupkokkupõrkes ja ühes vastu puud paiskunud autos hukkunud olid noored inimesed. Seda suundumust kinnitab Lilleoru sõnul statistika – kuni 25aastaste juhtide osalus õnnetustes on tõusnud viis protsenti ja süülisus kuus protsenti. "Ilmselt pole noortel keerulistes ilmaoludes sõitmiseks piisavalt teadmisi ja kogemusi," nentis Lilleorg.

Üks kahest õnnetusest toimus ööl vastu reedet kella poole kolme paiku, kui samal päeval ostetud Au­di 100 kaldus Pär­nu-Ik­la maan­teel Hää­demees­te vallas Aru­met­sa kü­las vastassuunavööndisse ja sõitis teelt välja vas­tu puud.

Surmaauto oli just ostetud

Õn­ne­tu­ses huk­ku­sid Kai­re (20) ja Age (19). Lumele jäänud jälgi ajanud politseinikud leidsid lähedalt metsast veel kolm inimest: Kun­nari (sün­d. 1973. a), Kat­re (1986) ja Jar­mo (1985), kes olid saanud kergemaid vigastusi.

Politsei kahtlustab, et Pär­nust Ik­la poo­le lii­ku­nud au­tos oli rohkem kui viis inimest, mõnedel andmetel isegi kuni seitse. Pro­ku­rör Kris­ti­ne Tam­m ütles Pärnu Postimehele, et eelmisel päeval soetatud auto uus omanik polnud ükski neist, kes politsei eilsetel and­me­tel ava­rii het­kel au­tos vii­bi­s. Pro­ku­rör üt­les, et uu­ri­ja kuu­las autos olnud haig­las üle. "Ot­se­sest vas­tu­sest, kes oli õnne­tu­se ajal au­to­roo­lis ja mi­tu inimest oli au­tos, hii­li­sid nad kõr­va­le. Väi­da­vad, et ei mä­le­ta," sõ­nas Tamm ajalehele.

Pärnu Postimees kirjutab, et ühe tun­nis­tu­si and­nu sõnul olid kõik autos vii­binud pur­jus. "Kind­lalt või­me se­da väi­ta al­les siis, kui on tulnud ve­rep­roo­vi­de vas­tu­sed," lau­sus pro­ku­rör.

Teine hukkunuga õnnetus toimus eile kell 13.50 Raplamaal Märjamaa-Valgu teel, kus Märjamaa poole liikunud sõiduauto põrkas kokku vastu tulnud haagisveokiga. Õnnetuse tagajärjel suri sõiduautos juhi kõrval istunud Üllar (sünd. 1982. a). Juht toimetati vigastustega haiglasse.

Liikluspolitseinikud peavad märtsikuu õnnetuste süüks juhtide oskamatust tulla toime koos kevadpäikesega muutunud ilmaoludega.

Päike sulatab ka külmaga

Lää­ne po­lit­seip­re­fek­tuu­ri kor­ra­kait­seo­sa­kon­na ko­mis­sar Im­re­ Ve­ber üt­les Pärnu Postimehele, et hul­lem aeg liik­lu­ses on al­les ees. "Päi­ke­sel on ju­ba suur jõud, päe­val su­la­tab, aga siis tu­leb mär­ka­ma­tult jää. Inime­sed peak­sid ar­ves­ta­ma teeo­lu­sid ja mit­te kii­rus­ta­ma," rõhutas Veber.

Põhja politseiprefektuuri liiklusjärelevalve osakonna ülemkomissar Aivar Toompere märkis samuti, et hommikul kodunt välja sõites kuiv asfalt võib õhtul naastes olla juba liuväli. Toompere hinnangul oli kolmapäeval Tallinna-Tartu maanteel kahe hukkunuga liiklusõnnetuse üheks põhjuseks samuti libe tee, millel juht ei osanud õiget sõidukiirust või juhtimisvõtteid valida.

Toompere sõnul näitab statistika hoopis avariide, vigastatute ja hukkunute hulga vähenemist. "Sellised rängad õnnetused paistavad rohkem silma ja loovad mulje, et õnnetuste hulk kasvab," selgitas Toompere. "Tegelikult on olukord mullusega võrreldes paranenud."

KÜLLIKE ROOVÄLI,
Postimees
Laupäev, 5.03.2005

See artikkel tuleb ajalehest Põhjaranniku arhiiv
http://www.pohjarannik.ee

URL selle artikli jaoks on:
http://www.pohjarannik.ee/article.php?sid=8399