Jõhvi linna õhul pole häda midagi
Kuupäev: 08. 03. 2005
Teema: Keskkond


Jõhvi kesklinnas kümme päeva õhuproove võtnud liikuva seirebussi andmeil jäävad kõik ohtlikud ühendid lubatud normidele kõvasti alla.

Eile lõpetas Jõhvis töö kümme päeva Wironia hotelli taguses parklas õhumõõtmisi teinud keskkonnauuringute keskuse liikuv õhulabor.

Keskkonnauuringute keskuse õhukvaliteedi labori inseneri Ain Viidiku sõnul on tegemist keskkonnaministeeriumi projektiga "Välisõhu kvaliteedi hindamine tsoonides", mille käigus peatub õhuseirebuss poole aasta jooksul 16 punktis üle Eesti.

"Igast maakonnast on välja valitud eeldatavasti saastatumad kohad," märkis ta.

Jõhvile eelnesid Kunda ja Viru-Nigula, Jõhvist järgmine mõõtmiskoht on Kohtla-Järve.

"Bussis on kuus analüsaatorit, igaüks mõõdab mingit ühendit omal meetodil," selgitas Ain Viidik. Mõõdetakse lämmastikoksiidi, süsinikoksiidi, vääveldioksiidi, osooni, tahkete osakeste ja summaarsete süsivesinike sisaldust välisõhus. Bussi katusel on tolmukoguja, mis võimaldab lisaks tolmule määrata ka raskmetallide sisalduse.

Mõõtmistulemused jõuavad mõne minuti jooksul pidevalt keskserverisse ning bussis oleval arvutiekraanil võib näha nii hetkeseisu kui ka kogu mõõtmisperioodi tulemusi.

"Kõigi mõõdetud ühendite näitajad jäävad lubatud normidest kõvasti allapoole," tõdes keskkonnauuringute keskuse Virumaa filiaali juhataja Valdur Tihane diagramme silmitsedes.

Tema sõnul mõjutas mõõtmistulemusi märkimisväärselt tuule suund.

"Tuul oli meile selles mõttes ebasobiv," tõdes ta. "Ida- ja kirdetuuled tähendavad, et tuul puhub merelt või Narva-Jõesuu suunalt, kus saasteallikaid pole. Edela- või läänetuulte korral oleks pilt ilmselt mõnevõrra teistsugune olnud."

Kuigi mõõtmistulemuste põhjal kõikus mõne ühendi sisaldus õhus isegi kuni 20-30 korda, ei küündinud kõrgeimadki näitajad lubatu lähedale.

"Näiteks süsinikoksiidi ja lämmastikoksiidi sisaldus oli kõige kõrgem möödunud neljapäeva õhtust laupäevani, see oli tuulevaikne aeg, mil õhk ei liikunud. Ja isegi sel ajal jäi saastetase lubatud normidest allapoole," märkis Tihane.

KÜLLI KRIIS
Teisipäev, 8.03.2005

See artikkel tuleb ajalehest Põhjaranniku arhiiv
http://www.pohjarannik.ee

URL selle artikli jaoks on:
http://www.pohjarannik.ee/article.php?sid=8408