MIKS jäi Jõhvi jäätmeveokonkursil sõelale Ragn-Sells?
Kuupäev: 10. 03. 2005
Teema: Üks küsimus


Jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells võitis konkursi olme- ja suurjäätmete vedamiseks Jõhvi linnas.

Jõhvi abilinnapea PRIIT-AULIS KESLER:

Mullu augustis otsustas Jõhvi linnavolikogu kuulutada Jõhvi linna ühtseks jäätmeveopiirkonnaks ja kehtestas jäätmeveotasude piirmäärad. Seejärel kuulutati välja konkurss jäätmevedaja leidmiseks.

Jäätmeveokonkursile esitati viis pakkumist: AS Ragn-Sells, AS Cleanaway, AS Minu Vara Ida, OÜ Ekovir ja OÜ Resk. Pakkumiste avamise järel langes kolm firmat kohe välja, kuna neil puudus üks oluline dokument – jäätmeloa taotlus. Seega saime kvalifitseerida ainult Ragn-Sellsi ja Minu Vara Ida pakkumise. Kuna Minu Vara Ida hinnapakkumine oli ebareaalne ehk teisisõnu põhjendamatult odav (seda tunnistasid nad hiljem ka ise), osutuski konkursi võitjaks Ragn-Sells.

Linn sõlmib Ragn-Sellsiga lepingu, mis annab ettevõttele aastaks ainuõiguse jäätmeveoks linna haldusterritooriumil. Vajaduse korral peab firma korraldama ka jäätmemahutite rentimise või müügi jäätmevaldajaile.

Jäätmeveo ainuõiguse võib ühele firmale volikogu otsusega anda kuni kolmeks aastaks. Jõhvi linnavolikogu otsustas esialgu anda selle õiguse üheks aastaks, seejärel tuleb välja kuulutada uus konkurss. Eks see esimene ole nagu katseaasta, mille jooksul head küljed ja nõrgad kohad välja tulevad.

Minu teada on omavalitsusi, kus jäätmeveokonkursini jõutud, esialgu üsna vähe. Nii et Jõhvi on selles osas esimeste hulgas.

Lähiajal kutsume kokku korteriühistute esimehed, et koos Ragn-Sellsi esindajatega kõik võimalused läbi rääkida.

Neljapäev, 10.03.2005

See artikkel tuleb ajalehest Põhjaranniku arhiiv
http://www.pohjarannik.ee

URL selle artikli jaoks on:
http://www.pohjarannik.ee/article.php?sid=8422