Põlevkivimaa tekitas Tallinna kooliõpilastes elavat huvi
Kuupäev: 14. 03. 2005
Teema: Haridus


Ühistõusuga Kukruse aherainemäe tippu sai eile avapaugu projekt "Põlevkivimaa 2005", mille käigus külastavad umbes 3500 Tallinna 10. klasside õpilast põlevkivitööstusega seotud ettevõtteid ja kaevandusmuuseumi.
Projekt "Põlevkivimaa 2005", mis tutvustab Eesti tähtsaima maavara tootmist ja kasutamist, viis pealinna õpilased alustuseks Kukruse aherainemäe tippu.

Eile saabus Ida-Virumaale ühepäevasele õppereisile kolm esimest bussitäit Tallinna koolide 10. klasside õpilasi, kes saavad oma silmaga näha, mil moel kaevandatakse põlevkivi ning kuidas sellest sünnib elekter ja valmivad keemiatooted.

Tallinna reaalkooli 10. klassi õpilased Johanna Aasamets, Pille Kose ja Britta Laomets tõdesid, et põlevkivi teema on küll geograafiatunnis läbi käinud, aga koolipingis raamatu järgi õppides ei jää eriti midagi meelde. "Parem on ikka oma silmaga üle vaadata. Kõige rohkem tahaksime minna kaevandusse, kuhu me pole varem sattunud," jutustasid 180 esimese ekskursandi seas olnud neiud.

Sama kooli 9. klassi õpilane Hannes Vind ütles, et kuna olid mõned vabad kohad, haaras ta võimalusest õppereisiga liituda. "Põlevkivist on viimasel ajal palju räägitud ja see on tekitanud huvi. Minu Kiviõlis elav vanaema töötas nooruses mingi aja kaevanduses, haakis vaguneid, nii et mingisugune pilt on mul põlevkivikaevandamisest olemas, aga oleks tore sellest rohkem teada saada."

Projekti "Põlevkivimaa 2005" raames toimunud esimese väljasõidu tegi kaasa regionaalminister Jaan Õunapuu, kes esines ühes bussis Ida-Viru giidina. "Kuulates neid küsimusi, mida noored mulle esitasid, veendusin, et õpilastel on elav huvi Ida-Virumaa vastu. Nad küsisid kõike: tahtsid teada, kui palju on siin venekeelset elanikkonda, millega inimesed tegelevad, kas Ida-Virumaal on lootust ja perspektiivi ülejäänud Eesti piirkondadele järele saada või neist ette minna."

Ministri hinnangul on "Põlevkivimaa 2005" projekti kõige suurem väärtus selles, et Tallinna koolide õpilased näeksid, mis tegelikult Ida-Virumaal toimub ja milline see maakond välja näeb. "Ning et nad ei räägiks enam, et vool tuleb pistikust, aga mitte elektrijaamadest ja põlevkivikaevandustest."

Lisaks Kukruse aherainemäe otsa ronimisele laskusid õpilased maa alla Kohtla kaevanduspargis-muuseumis, kus tutvuti põlevkivikaevandamise töökeskkonnaga ja kinnitati keha kaevurisupiga. Viru Keemia Grupp esitles keemiatoodete valmistamist ning Kohtla-Järve soojuselektrijaama. Põlevkivi lahtist kaevandamist seirasid koolilapsed Eesti Põlevkivi Vanaküla karjääri servast.

Märtsi-aprilli jooksul saab võimaluse õppereisi kaasa teha enamik Tallinna eesti ja vene koolide 10. klasside õpilastest. Iga õppereisil osaleja saab õppevahendina kaasa 8-leheküljelise värvitrükis erilehe, mille valmistas ette Tallinna tehnikaülikool koos projekti toetajatega Ida-Virumaa omavalitsusliidust, maavalitsusest, keskkonnainvesteeringute keskusest ja Tallinna haridusametist.

SIRLE SOMMER-KALDA
Laupäev, 12.03.2005





See artikkel tuleb ajalehest Põhjaranniku arhiiv
http://www.pohjarannik.ee

URL selle artikli jaoks on:
http://www.pohjarannik.ee/article.php?sid=8450