MIKS te ei toeta aastalõpupuhkuse kehtestamist?
Kuupäev: 16. 03. 2005
Teema: Üks küsimus


Riigikogu asus arutama seaduseelnõu, mis algselt nägi ette puhkepäevade kehtestamist jõululaupäevast kuni aasta lõpuni, kuid mis lõpuks näeb ette vaid puhkepäeva kehtestamise jõululaupäeval, ehk 24. detsembril.

Parlamendi põhiseaduskomisjoni esimees AVO ÜPRUS (Res Publica):

Me leidsime, et ei ole põhjust peatuda väga pikalt esitatud eelnõu sellel poolel, mis käsitles kogu aastalõpu perioodi kuulutamist riiklikuks pühaks, kuna see võib olla meie majandusliku arengu seisukohalt meile pigem kahjulik kui kasulik. Arvestati ka arvamusi, mis olid esitatud Eesti Vabariigi valitsuse poolt, kus olid ära toodud selged näited nendest riikidest, kus töönädala lühendamine ei ole andnud soovitud eesmärke, näiteks Saksamaa, kus 35 tunni pikkune töönädal on tõstnud ettevõtete tööjõukulusid ja takistanud majanduskasvu. Samuti toodi Prantsusmaa näide, kus lühem töönädal tõi kaasa tööjõu kallinemise ja vähendas Prantsusmaa konkurentsivõimet. Nendel põhjustel ei toetanud ka põhiseaduskomisjoni liikmed eelnõu seda poolt, millele ma äsja viitasin.

Seda meeldivam oli üksmeel jõulupühade osas. Ei olnud põhimõtteliselt kahtlusi selles, et Eesti riik vajab väärtuskeset, mida on võimalik anda selliste pikka aega au sees olnud ja kristlikel väärtustel baseeruvate riiklike pühade loomisega. Et anda võimalus viibida nii oma perekonnaga kui ka osaleda kiriklikel jumalateenistustel ja tähistada nõnda meile kõigile jõuluajal oluliseks kujunenud, võib-olla kõige valdavama osavõtuga jumalateenistust, jõuluõhtut.

(Väljavõte Avo Üpruse esinemisest 15. märtsil riigikogus)
Kolmapäev, 16.03.2005

See artikkel tuleb ajalehest Põhjaranniku arhiiv
http://www.pohjarannik.ee

URL selle artikli jaoks on:
http://www.pohjarannik.ee/article.php?sid=8462