Raudteeülesõidukohal toimunud kokkupõrke süüdlane anti kohtu alla
Kuupäev: 16. 03. 2005
Teema: 110/112


Kohtusse on jõudnud asi, kus süüdistatakse noort veokijuhti, kelle juhitud sõiduk põrkas mullu suvel Auvere lähedal raudteeülesõidukohal kokku reisirongiga.
Rongiga kokku põrganud tsisternauto juht oli sõitu alustanud Narva elektrijaamade territooriumil asuvast põlevkiviõli tootvast tehasest. Veokis olnud kütteõli oli tuleohutuse seisukohalt ohutumat sorti. Kuid ikkagi oli võimalus, et see süttib sädemest põlema.

Viru ringkonnaprokuratuuri Narva osakonna vanemprokurör Mihhail Hütt teatas, et uurimine on lõppenud. Kogutud on piisavalt tõendusmaterjali ja asi on antud Narva linnakohtusse.

Mullu 8. juuli varahommikul rammis Moskva-Tallinna reisirong Vaivara vallas Auvere lähedal asuval raudteeülesõidukohal põlevkiviõli vedanud tsisternautot. Autot juhtinud Maksim (25) saadeti teadvusetus seisundis haiglasse, juhikabiinis reisijana olnud Olga (27) hukkus kohapeal. Vedurijuht ning tema abi – isa ja poeg – said kergeid vigastusi. 149 rongireisijast ei pöördunud ükski kohale saabunud kiirabi arstide poole. Üheksa vagunit jäid pärast lööki ratastele, kummuli läks ainult rööbastelt maha sõitnud vedur.

Prokuratuur süüdistab autot juhtinud Maksimi, kes ei täitnud liiklusmärkide nõudeid, märkas rongi liiga hilja ega suutnud kokkupõrget ära hoida.

„Rikuti tervet hulka liikluseeskirja punkte,“ ütles prokurör Mihhail Hütt. „Süüdistus esitati karistusseadustiku § 422 osa 1 alusel – liikluseeskirja rikkumine sõidukijuhi poolt, mis tõi ettevaatamatuse tõttu kaasa surma.“

Prokuröri arvates on asi küllaltki selge.

„Kuriteo koosseisu tunnuseks on kaassõitja surm. Mis puutub süü tõestatusse, siis minul kui riiklikul süüdistajal mingeid kahtlusi pole. Kuid ma ei tea kaitsja seisukohta. Kohus otsustab, kelle argumendid on kaalukamad.“

Avariis materiaalset kahju kandnud ASid Eesti Raudtee ja EVR Ekspress esitasid veoki omanikule, firmale Select Oil rohkem kui 10 miljoni krooni suuruse hagi.

„Kõikidel kannatanud pooltel on õigus enne kohtumenetluse lõppu esitada oma haginõuded ja neid kohtus tõestada,“ selgitas prokurör Põhjarannikule. „Kohus võib need hagid rahuldada või ei, see sõltub kohtumenetluse käigust ning sellest, kui veenvad on hagi suurust kinnitavad dokumendid.“

Mihhail Hüti andmetel on kindlustusfirma osa haginõudeid juba rahuldanud.

ILJA SMIRNOV
Kolmapäev, 16.03.2005

See artikkel tuleb ajalehest Põhjaranniku arhiiv
http://www.pohjarannik.ee

URL selle artikli jaoks on:
http://www.pohjarannik.ee/article.php?sid=8470