Karistuse võib tuua ka alaealisele poest keelatu ostmine
Kuupäev: 17. 03. 2005
Teema: 110/112


Alaealistele alkoholi ja tubaka kättesaadavuse piiramiseks, mis on ka sel aastal politsei üheks prioriteediks, hakatakse senisest suuremat tähelepanu pöörama nendele, kes alaealistele vastu tulles neile poest viinapudeli või suitsupaki ostavad.

Politsei üheks prioriteediks on ka sel aastal alaealiste õigusrikkumiste vähendamine ning üheks tegevuseks selles valdkonnas on senisest aktiivsemalt alaealiste alkoholitarbimisse sekkumine, kuna 60 protsenti alaealiste õigusrikkumistest pannakse toime just alkoholijoobes.

Politsei lubab tõhustada kontrolli mitte ainult poodides, vaid ka täiskasvanute seas, kes noortele alkoholi pakuvad ja seda nende palvel poest ostavad. "Kui ettevõtted on hakanud senisest rangemalt jälgima, et alaealistele alkoholi ja tubakatooteid ei müüdaks, siis nüüd tõhustame kontrolli ka eraisikute seas," ütles Ida politseiprefektuuri korrakaitseosakonna preventsiooni- ja patrullitalituse ülemkomissar Tarmo Tammiste. Eelmisel aastal said trahvi neli noorte palvel poes käinud täiskasvanut, sellel aastal võib tehtud trahvide hulk kasvada, kuna kontroll selle üle muutub rangemaks.

Operatsioonid pole eesmärk omaette

Sarnaselt eelmise aastaga jätkatakse müügikohtade jälgimist ja alkoholijoobes noorte trahvimist. Üks võimalus selleks on politseioperatsioonid, kuid Tammiste sõnul ei ole nende eesmärk mitte ainult reidide arvu tõstmine, vaid kogu töö tõhustamine. "Operatsioon on rohkem subjektiivse riski tekitamiseks – noored hakkavad kartma, et see võib korduda," rääkis Tammiste.

Seda, et töö noorte alkoholitarbimise piiramiseks on muutunud tõhusamaks, räägib numbrite keel. Kui 2003. aastal selgitati välja üle 800 alkoholi tarbinud noore, siis 2004. aastal oli neid üle 1300. "Kasv on suur ning näitab, et probleem on Eestis olemas," tunnistab Tammiste.

Preventiivseid loenguid oli eelmisel aastal 68, nende arv peaks kasvama. Samuti jätkatakse projektipõhise ennetustöö tegemist. "Seal pole sihiks mitte projektide arv, vaid sihtgruppide suurus. Samuti oleme läinud seda teed, et hea projekt jookseb läbi mitme aasta," selgitas ülemkomissar. "Suurem osa noortest proovib narkootilisi aineid kambavaimust ja uudishimust, meie eesmärk on projektide kaudu pakkuda sellele uudishimule teistsugust rakendust, näidates samas, kui ebatervislik on narkootiliste ainete tarvitamine," lisas ta.

Loodavad vabatahtlikust ennetustööst abi

Tammiste räägib täna sotsiaaltöötajate koolitusel alkoholi ja tubakatoodete müümise ning tarbimiste piirangutest, samuti sellest, mis puudutab narkootiliste ainete tarbimist ja omamist. Nendest sotsiaaltöötajatest saavad vabatahtlikud ennetustöö tegijad tänaval. Lisaks saavad ennetajad ülevaate kolme gruppi jaotatud narkootilistest ainetest ning narkojoobe tunnustest.

Vabatahtlike peamine eesmärk on saada võimalikult palju kontakte, et siis suunata noori juba muude tegevuste juurde, mis neile huvi võiksid pakkuda. "Kui nad suudavad noorukite kambast kas või ühe-kahe noore mõttemaailma muuta ning nende energiat kusagile mujale suunata, siis on see suur samm edasi. Paljud õigusrikkumised ja ka narkootikumide proovimised saavad alguse kambavaimust ning mida väiksemad on need kambad, seda parem," ütles Tammiste.

GERLI ROMANOVITŠ
Neljapäev, 17.03.2005

See artikkel tuleb ajalehest Põhjaranniku arhiiv
http://www.pohjarannik.ee

URL selle artikli jaoks on:
http://www.pohjarannik.ee/article.php?sid=8477