''Kaalujälgija paast ei ole õige paast!''
Kuupäev: 20. 03. 2005
Teema: Isikulugu


Sangaste ja Laatre luterliku koguduse õpetaja Ivo Pill, kes käesoleva loo jaoks intervjuu andmise tõttu hilines õhtusöögilauda ja sai seetõttu pahaseks, leiab, et paastuda võib mitmel moel.

Paast olgu vaimline!

"Paastuda võid ju ka sellega, kui sul ei ole aega korralikult süüa, sest oled kogu aeg mõne õige ettevõtmisega ametis, on see ettevõtmine siis ilmalik või kiriklik töö ligimese heaks. Paastumine ei tähenda ainult seda, et järgime mingeid kindlaid reegleid toitumisel või tekitame enestele probleeme juurdlemisega selle üle, millist rasva toidu valmistamisel kasutati. Et ega ometi mitte sea oma?!" räägib kirikuõpetaja, kelle tüse kuju tekitab paljudes patuse soovi talle paastu lausa soovitada.

"Minule on paastuaeg esmalt Kristuse kannatamisaeg. See aeg rõhutab, kuidas Kristus liigub vastu oma ristile, et meie võiksime elada. Meie oleme siis tema järelkäijad või tee äärest kõrvaltvaatajad ja pöidlahoidjad," võtab kirikuõpetaja laiade masside jaoks lühidalt kokku kannatusaja sisu.

Õpetaja Pill meenutab, et tema 17 aasta pikkuse vaimulikutöö jooksul on talt ikka ja jälle küsitud õige paastumisviisi kohta ning ikka ja jälle on ta küsijaile andnud luterliku vastuse: "Paastumine ei tähenda niivõrd enesepiiranguid ja askeesi, kuivõrd südame ja vaimuga Kristusele kaasaelamist."

"Praegu peetakse ka ilmalikku tervisepaastu – on teatud koolkond, kes arvab, et paastumine on inimese kehalisele tervisele vajalik ja hea," mõtiskleb ülekaaluline kirikuõpetaja. "Luther jällegi toetub piiblile ja leiab, et sellest pole mingit kasu, kui sellega ei kaasne meeleparandus ja Kristusele järgnemine."

Eesti üks kaalukamaid teolooge

Küsimusele, kas ta ise on püüdnud oma kehakaalu vastu võidelda, vastab Pill, et ta on sellest võitlusest juba loobunud ja alla andnud: "Ega ainevahetuse vastu saa!" Kirikuõpetaja arvab, et liigne kehakaal võib tuleneda geneetilisest eripärast, aga "geenid on värk, millega ei tohiks mängida!". "Kui hakkaksime inimesele saledusegeeni külge pookima, siis võib-olla tooks see kaasa näiteks halvaloomulise kasvaja," on kirikuõpetaja teaduseksperimentide suhtes ettevaatlik.

Õpetaja Pill kõhkleb, vastates küsimusele, kas püknilised papid on leebemad ja heatujulisemad: "Võib olla priskeid, kes on õelad ja koleerilised, aga nende eelis on see, et kui nad vihastavad ja kedagi taga ajama hakkavad, siis ei saa nad tagaaetavat kätte ja pahandus jääb seetõttu sündimata, ning on ka kõhnu, kes on kibestunud ja koleerilised."

Pill tuletab hea sõnaga meelde Siddhartat, Gautama Buddhat ja "suurt valgustatut": "Buddhat kujutatakse tavaliselt ikka lopsakana – vastupidiselt Jeesusele. Tundub, et idamaal mängivad rahu ja tasakaalu saavutamisel rolli ka hea toitumus ning sellest tulenev hea enesetunne."

Pill ei vaevle oma liigse kehakaalu pärast komplekside käes, vaid viskab selle üle isegi heal meelel nalja. "Kunagi küsiti usuteaduse instituudis rebastelt Eesti kõige kaalukamate teoloogide kohta ja nemad hakkasid esmalt nimetama küll Toomas Pauli, küll Kalle Kasemaad, küll Uku Masingut... Tegelikult oli õige vastus küsimusele Ivo Pill ja Jaanus Jalakas. Meie olime ja oleme vist siiani Eesti kõige paksemad vaimulikud!" on kirikuõpetaja uhke.

TEET KORSTEN
Laupäev, 19.03.2005

See artikkel tuleb ajalehest Põhjaranniku arhiiv
http://www.pohjarannik.ee

URL selle artikli jaoks on:
http://www.pohjarannik.ee/article.php?sid=8497