Omavalitsused tahavad oma esindajat maavarade komisjoni
Kuupäev: 30. 03. 2005
Teema: Keskkond


Omavalitsused tahavad, et maavarade komisjoni oleks kaasatud ka nende esindaja ning et komisjon lisaks ministeeriumile ka omavalitsusi nõustaks.

Vahetult enne pühi jõudis Ida-Virumaa omavalitsuste liitu Eesti maaomavalitsuste liidu (EMOL) kiri, milles küsiti meie omavalitsuste seisukohta maavarade komisjoni põhimääruse eelnõu suhtes. EMOLi ettepanek oli kaasata komisjoni koosseisu ka omavalitsusliitude esindaja. Vastamiseks jäi aega üks päev.

"EMOLi esindaja peaks kindlasti komisjoni koosseisus olema," on Maidla vallavolikogu esimees Enno Vinni veendunud. "See pole oluline üksnes põlevkivivaldade seisukohalt – Eestis on teisigi maavarasid, mille kaevandamise suhtes peaks omavalitsustel olema õigus oma sõna sekka öelda."

Koosolekul, kus arutatakse mingile alale uuringu- või kaevandamisloa andmist, peaks Vinni arvates kindlasti sõnaõigusega osalema ka kindla omavalitsuse volitatud esindaja.

Vinni hinnangul on keskkonnaministeerium võtnud suuna tõrjuda omavalitsused arutlus- ja otsustamisprotsessidest kaugemale.

Sama meelt on ka Vaivara vallavanem Veikko Luhalaid, kes täpsustas, et see pole mitte üksnes keskkonnaministeeriumi, vaid ministeeriumide suund üldse.

"Kogu otsustamine liigub vaikselt tsentraliseerimise poole," tõdes ta. "Eelnõud, mis saadetakse omavalitsustele arvamuse andmiseks viimasel minutil – sageli kipuvad need kohale jõudma enne pühi –; kampaania riigikontrollist omavalitsustes; korruptsioonivastane võitlus, mille raskuskese on tegelikult hoopis mujal kui omavalitsustes..."

Luhalaid peab mõistlikuks, et maavarade komisjoni kuuluks ka omavalitsuste esindaja. "Vähemalt omavalitsusliitude delegeeritud esindaja peaks igal pool arutlusse kaasatud olema," leidis ta.

Enno Vinni jõudis eelnõusse pakkuda veel ühe täienduse: "Kuigi komisjoni põhiülesanne on nõustada keskkonnaministeeriumi, võiks põhimäärusse lülitada ühe ülesandena ka kohalike omavalitsuste nõustamise maapõue uurimise ja kasutamise ning maavarade arvestamise ja kaitse küsimustes."

PR
Kolmapäev, 30.03.2005

See artikkel tuleb ajalehest Põhjaranniku arhiiv
http://www.pohjarannik.ee

URL selle artikli jaoks on:
http://www.pohjarannik.ee/article.php?sid=8545